ES tiesību aktu piemērošanas uzraudzība

ES tiesību aktus iedala primārajos un sekundārajos. Par primārajiem aktiem uzskata pirmām kārtām līgumus, uz kuriem pamatojas visa ES darbība.

Sekundārie tiesību akti ir atvasināti no minēto līgumu principiem un mērķiem; par sekundāriem aktiem uzskata, piemēram, regulas, direktīvas un lēmumus.

Galvenā atbildība par ES līgumu un tiesību aktu pareizu un laicīgu piemērošanu ir dalībvalstīm, un Eiropas Komisija uzrauga, kā tiek piemēroti Savienības tiesību akti.

Komisijai ir tiesības rīkoties, ja kāda ES valsts:

  • netransponē ES direktīvas savos likumos un neziņo Komisijai par šajā sakarībā veiktajiem pasākumiem;
  • pārkāpj ES tiesību aktus vai dod iemeslu aizdomām par šādu rīcību.

Ja atrisinājumu neizdodas rast agrīnā posmā, Komisija var sākt oficiālu pārkāpuma procedūru un pat dalībvalstu iesūdzēt ES Tiesā.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 
Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?