ES teisės taikymo stebėjimas

ES teisę sudaro pirminės ir antrinės teisės aktai. Pirminė teisė – tai, visų pirma, Sutartys, kurios yra visų ES veiksmų pagrindas.

Sutartyse išdėstytais principais ir tikslais grindžiama antrinė teisė yra reglamentai, direktyvos, sprendimai ir kt.

Valstybėms narėms tenka pagrindinė atsakomybė už tinkamą ES sutarčių ir teisės aktų įgyvendinimą laiku, o Komisija stebi, kaip Sąjungos teisė įgyvendinama.

Komisija gali imtis veiksmų, jei valstybė narė:

  • neperkelia ES direktyvų į savo nacionalinę teisę ir nepraneša Komisijai, kokių priemonių ėmėsi,
  • arba yra įtariama pažeidusi ES teisę.

Jei sprendimo nepavyksta rasti ankstyvuoju etapu, Komisija gali pradėti oficialią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą ir galiausiai dėl valstybės narės kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 
Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?