Praćenje primjene prava EU-a

Pravo Europske unije dijeli se na primarno i sekundarno pravo. Primarno pravo odnosi se osobito na osnivačke ugovore koji su temelj za sva djelovanja EU-a.

Sekundarno pravo izvedeno je iz načela i ciljeva utvrđenih u osnivačkim ugovorima i obuhvaća uredbe, direktive i odluke.

Države članice prvenstveno su odgovorne za ispravnu i pravodobnu primjenu osnivačkih ugovora i propisa EU-a, dok Komisija prati primjenu prava Unije.

Komisija može poduzeti mjere ako država članica

  • ne uključi direktive EU-a u svoje nacionalne propise i ne izvijesti/obavijesti Komisiju o tome koje je mjere poduzela
  • ili ako postoji sumnja da je prekršila pravo EU-a.

Ako nije moguće pronaći rješenje u ranoj fazi, Komisija može pokrenuti službeni postupak zbog povrede prava i naposljetku predati predmet Sudu Europske unije.

Odaberite verziju s visokim kontrastom Postavi normalnu veličinu fonta na stranici Povećaj veličinu fonta za 200% pošalji ovu stranicu prijatelju Ispiši ovu stranicu

 
Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da Ne

Što ste tražili?

Imate li prijedloge?