Monatóireacht ar chur i bhfeidhm dhlí an AE

Tá dlí an AE roinnte idir reachtaíocht phríomha agus reachtaíocht thánaisteach. Baineann an reachtaíocht phríomha leis na conarthaí go háirithe, agus is iad na conarthaí sin bonn gach birt a dhéantar san AE.

Bunaithe ar na prionsabail agus na cuspóirí leagtha amach sna conarthaí atá an reachtaíocht thánaisteach, agus cuimsíonn sí Rialacháin, Treoracha agus Cinntí.

Is iad na Ballstáit atá freagrach as conarthaí agus reachtaíocht an AE a chur i bhfeidhm i gceart agus in am trátha, agus is é an Coimisiún a dhéanann monatóireacht ar chur i bhfeidhm dhlí an Aontais.

Féadfaidh an Coimisiún beart a ghlacadh

  • mura ndéanann Ballstát Treoracha an AE a ionchorprú sa dlí náisiúnta agus mura gcuireann sé an Coimisiún ar an eolas faoi na bearta atá glactha aige;
  • má tá amhras i leith Ballstáit maidir le dlí an AE a shárú.

Murar féidir teacht ar réiteach go luath, is féidir leis an gCoimisiún tús a chur le himeachtaí um shárú ar bhonn foirmiúil agus an Ballstát a thabhairt os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ar deireadh.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 
Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?