EU-lainsäädännön soveltamisen valvonta

EU-lainsäädäntö jakaantuu ns. primaari- ja sekundaarilainsäädäntöön. Primaarilainsäädännöllä tarkoitetaan ennen muuta perussopimuksia, jotka ovat EU:n kaiken toiminnan perusta.

Sekundaarilainsäädäntöä kutsutaan myös johdetuksi lainsäädännöksi, sillä se johdetaan perussopimuksissa määritellyistä periaatteista ja tavoitteista. Sekundaarilainsäädäntöön kuuluu asetuksia, direktiivejä ja päätöksiä.

Jäsenmailla on ensisijainen vastuu EU:n perussopimusten ja lainsäädännön asianmukaisesta ja oikea-aikaisesta soveltamisesta, ja Euroopan komissio valvoo tätä toimintaa.

Komissio voi ryhtyä toimiin

  • jos jokin EU-maa ei sisällytä EU-direktiivejä osaksi kansallista lainsäädäntöään tai ei ilmoita komissiolle, mitä toimenpiteitä se on toteuttanut
  • tai jos se epäilee jonkin EU-maan rikkovan EU-lainsäädäntöä.

Jos ratkaisuun ei päästä, komissio voi aloittaa virallisen rikkomusmenettelyn ja lopuksi saattaa asian Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 
Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.