ELi õiguse kohaldamise järelevalve

ELi õigus on jagatud esmaseks ja teiseseks õiguseks. Esmane õigus viitab eelkõige aluslepingutele, mis on kogu ELi tegevuse aluseks.

Teisene õigus tuleneb põhimõtetest ja eesmärkidest, mis on sätestatud aluslepingutes ning hõlmab määrusi, direktiive ja otsuseid.

Liikmesriikidel on esmane vastutus ELi aluslepingute ja õigusaktide nõuetekohase ning õigeaegse kohaldamise eest ja komisjon jälgib liidu õiguse kohaldamist.

Komisjon võib võtta meetmeid, kui:

  • liikmesriik ei võta ELi direktiive üle oma siseriiklikku õigusesse ega anna komisjonile aru või teavita teda meetmetest, mida ta on võtnud;
  • liikmesriigi puhul kahtlustatakse ELi õiguse rikkumist.

Kui varajases etapis lahendust ei leita, võib komisjon algatada ametliku rikkumismenetluse ning kaevata liikmesriigi lõpuks Euroopa Kohtusse.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 
Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?