Kontrol med anvendelsen af EU-retten

EU-retten er delt op i "primær" og "sekundær" lovgivning. Primær lovgivning omfatter særligt traktaterne, som danner grundlag for alle EU's initiativer.

Sekundær lovgivning bygger på traktaternes principper og mål og omfatter forordninger, direktiver og afgørelser.

Medlemslandene har det primære ansvar for korrekt og rettidig gennemførelse af EU's traktater og lovgivning, og Kommissionen kontrollerer deres anvendelse af EU-retten.

Kommissionen kan træffe foranstaltninger, hvis et medlemsland:

  • undlader at indarbejde EU's direktiver i sin nationale lovgivning og underrette/meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger det har truffet
  • eller mistænkes for at have overtrådt EU's regler.

Hvis der ikke kan findes en løsning på et tidligt tidspunkt, kan Kommissionen indlede en formel traktatbrudsprocedure og i sidste ende indbringe sag mod medlemslandet for EU-Domstolen.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 
Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?