Kontrola uplatňování práva EU

Evropský právní systém se dělí na právo primární a sekundární. Primární právo představují zejména Smlouvy, které jsou základ pro veškerou činnost Evropské unie.

Sekundární právo vychází z principů a cílů zakotvených ve Smlouvách. Tvoří jej nařízení, směrnice a rozhodnutí.

Za správné a včasné uplatňování Smluv a právních předpisů EU odpovídají primárně členské státy, Komise uplatňování práva Unie kontroluje.

Komise může přijmout opatření, pokud některý členský stát:

  • nezačlení směrnice EU do svého právního systému a neinformuje Komisi, jaká opatření přijal
  • nebo pokud je vůči němu vzneseno podezření na porušení práva EU.

Pokud se nenalezne řešení v rané fázi, může Komise zahájit formální řízení o nesplnění povinnosti a případně věc předat Evropskému soudnímu dvoru.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 
Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?