Uplatňování práva EU

Jedním z úkolů Evropské komise je zajistit řádné uplatňování evropského práva ve všech členských zemích. V případě potřeby může k prosazení práva EU podniknout příslušné právní kroky.

Evropské právní předpisy se dělí na primární a sekundární. Právo primární tvoří smlouvy, které jsou základem pro veškerou činnost na úrovni EU. Od zásad a cílů stanovených ve smlouvách se odvozuje sekundární legislativa, k níž patří nařízení, směrnice a rozhodnutí.

Nařízení a rozhodnutí jsou v členských zemích použitelné přímo. Směrnice pouze stanoví, čeho je nutné dosáhnout. Jakým způsobem členské země EU začlení příslušné opatření do vnitrostátní legislativy, aby daného cíle dosáhly, záleží na nich. Mají však povinnost tak učinit ve stanoveném termínu.

Za uplatňování právních předpisů EU odpovídají vlády jednotlivých členských zemí a Komise vykonává dohlížecí funkci.

Může tak zakročit v případě, že členská země:

  1. 1) Komisi neoznámí, jak začlenila směrnice EU do svého vnitrostátního práva
  2. 2) čelí podezření, že porušila ustanovení některé ze smluv, nařízení nebo směrnic EU.

V takovém případě se Komise nejprve obrátí na vnitrostátní orgány. Pokud se nenalezne vhodné řešení, Komise má právo:

  • zahájit formální řízení pro porušení práva, přičemž nejprve zašle dané zemi úřední oznámení a poté odůvodněné stanovisko
  • předat věc Evropskému soudnímu dvoru, který vydá příslušné rozhodnutí
  • vyzvat Evropský soudní dvůr k uložení finančních sankcí (pokud vnitrostátní orgány nedodrží ustanovení obsažená v rozhodnutí soudu), dokud nebude porušení práva napraveno.

Komise musí zároveň zajistit vhodné podmínky pro hospodářskou soutěž mezi evropskými podniky. Dohlíží proto, zda vlády jednotlivých zemí podnikům poskytují finanční pomoc v souladu s pravidly pro státní pomoc EU.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 
Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?