Мониторинг на прилагането на правото на ЕС

Правото на ЕС се дели на „първично“ и „вторично“ законодателство. Първичното законодателство се отнася главно до договорите, които са основа за всички действия на ЕС.

Вторичното законодателство произтича от принципите и целите, изложени в договорите, и включва регламенти, директиви и решения.

Страните членки носят основната отговорност за правилното и навременно прилагане на Договорите и законодателството на ЕС, а Комисията следи за тяхното изпълнение.

Комисията може да предприеме действия, ако дадена страна членка:

  • не изпълни задължение да включи директиви на ЕС в националното право и да съобщи на Комисията какви мерки е предприела;
  • или има съмнения, че е нарушила правото на ЕС.

Ако на ранен етап не може да бъде намерено решение, Комисията може да започне официална процедура за нарушение и в краен случай да сезира Съда на ЕС.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 
Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?