Navigacijska pot

Poizvedbe in pritožbe v zvezi z uporabo prava Unije

Državljani oziroma prebivalci držav članic Evropske unije in vsi, ki imajo v Evropski uniji svoje podjetje, imajo številne pravice na podlagi zakonodaje Unije.

Več o teh pravicah:

Če menite, da nacionalni organi države članice ne upoštevajo vaših pravic na podlagi prava Unije, se morate najprej obrniti na nacionalne organe. To je najhitrejši in najučinkovitejši način za reševanje težav.

Pravna sredstva na nacionalni ravni

Kot je navedeno v Pogodbah, so za uporabo zakonodaje Unije v glavnem pristojni javni organi in sodišča v državah članicah.

V vašem interesu je, da uporabite vsa možna pravna sredstva na nacionalni ravni (upravne mehanizme in/ali zunajsodno mediacijo).

Glede na sistem posamezne države članice lahko svojo zadevo predate tudi nacionalnemu ali regionalnemu varuhu človekovih pravic.

Zadevo lahko tudi predate sodišču države članice, v kateri je prišlo do težave. Nacionalni pravosodni sistemi in tožba na sodišču. Če je za rešitev vaše težave potrebna razveljavitev nacionalne odločbe, opozarjamo, da lahko odločbo razveljavijo samo nacionalna sodišča. V zvezi z nadomestilom za škodo lahko, kadar je ustrezno, le nacionalna sodišča odločijo, da morajo nacionalni organi posamezniku nadomestiti škodo, povzročeno zaradi kršitve zakonodaje Unije.

Drugi načini reševanja težav

Lahko se obrnete tudi:

 • na mrežo SOLVIT– storitev SOLVIT zagotavlja nacionalna uprava. Centri obravnavajo čezmejne težave, ki se pojavijo, kadar nacionalni javni organi na notranjem trgu napačno uporabijo zakonodajo EU. Center Solvit boste našli v vsaki državi EU in tudi na Norveškem, v Islandiji in Lihtenštajnu. Vaša država članica bo težavo poskusila rešiti skupaj z drugo zadevno državo članico. Mogoče boste za rešitev svoje težave s posredovanjem centra SOLVIT potrebovali manj časa, kot če bi se uradno pritožili pri Evropski komisiji. Če se težava ne reši ali menite, da je predlagana rešitev neustrezna, se lahko še vedno obrnete na nacionalno sodišče ali vložite uradno pritožbo pri Evropski komisiji. Opozarjamo, da reševanje zadeve prek centra SOLVIT ne vpliva na časovne roke, ki veljajo za nacionalna sodišča.

  Pošljite zadevo mreži SOLVIT
 • na evropski potrošniški center – gre za vseevropsko omrežje potrošniških centrov, ki sodelujejo pri reševanju sporov med potrošniki in trgovci v državah EU ter tudi Norveški in Islandiji.

  Pošljite zadevo evropskemu potrošniškemu centru
 • na FIN-Net – omrežje za zunajsodno reševanje finančnih sporov v državah EU ter v Islandiji, Lihtenštajnu in na Norveškem. Pristojno je za reševanje sporov med potrošniki in ponudniki finančnih storitev.

  Pošljite zadevo mreži FIN-Net

Ukrepi na ravni EU

Čeprav boste svoje pravice laže uveljavljali v državi svojega prebivališča, vam lahko pomagajo tudi institucije Evropske unije:

  • Odbor za peticije Evropskega parlamenta

Imate pravico (člen 227 Pogodbe o delovanju Evropske unije), da na Evropski parlament naslovite peticijo o uporabi prava Unije. Peticijo lahko pošljete po pošti ali po spletu prek spletišča Evropskega parlamenta. Več o peticijah, naslovljenih na Evropski parlament, na spletišču o državljanstvu EU in prostem gibanju.

  • Evropska komisija

Na Evropsko komisijo se lahko obrnete v zvezi s katerim koli ukrepom (predpisom ali upravnim ukrepom), odsotnostjo ukrepa ali prakso države članice, ki po vašem mnenju krši pravo Unije.

Evropska komisija lahko vašo pritožbo obravnava samo, če pravo Unije kršijo organi v kateri koli državi članici EU. Če vaša pritožba zadeva ukrep zasebnega posameznika ali organa (razen če lahko dokažete, da so nacionalni organi nekako udeleženi), morate poskusiti zadevo rešiti na nacionalni ravni (sodišča ali drugi načini reševanja sporov). Evropska komisija ne more obravnavati zadev, ki zadevajo samo zasebne posameznike ali organe in ne tudi javnih organov.

Če niste strokovnjak za pravo Unije, boste morda težko natančno ugotovili, kateri predpisi Unije so bili kršeni. Svetuje vam lahko služba Tvoja Evropa - nasveti, in sicer v vašem jeziku.

  • Evropski varuh človekovih pravic

Če menite, da Evropska komisija vašega zahtevka ni ustrezno obravnavala, se lahko obrnete na Evropskega varuha človekovih pravic (člena 24 in 228 Pogodbe o delovanju Evropske unije).