Cale de navigare

Exercitaţi-vă drepturile

Cereri de informații și plângeri privind aplicarea dreptului UE

Dacă sunteți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, dacă locuiți într-un stat membru sau dacă aveți o întreprindere în UE, legislația Uniunii vă acordă o serie de drepturi.

Pentru informații suplimentare, puteți:

În cazul în care considerați că drepturile pe care vi le conferă legislația UE nu au fost respectate de către autoritățile naționale ale unui stat membru, adresați-vă mai întâi organismelor sau autorităților naționale. Aceasta este adesea modalitatea cea mai rapidă și mai eficace de soluționare a problemei.

Căile de atac disponibile la nivel național

Conform tratatelor, responsabilitatea principală de a aplica dreptul Uniunii le revine autorităților publice și instanțelor din statele membre.

Prin urmare, este în interesul dumneavoastră să recurgeți la toate căile de atac posibile de la nivel național (mecanismele de mediere administrative și/sau extrajudiciare).

În funcție de sistemul din fiecare țară, vă puteți adresa și ombudsmanului național sau ombudsmanului regional.

De asemenea, puteți sesiza o instanță din țara în care a apărut problema. Aflați mai multe despre sistemele judiciare naționale sau despre sesizarea instanțelor. Dacă rezolvarea problemei necesită anularea unei decizii naționale, numai instanțele naționale pot face acest lucru. Dacă solicitați despăgubiri pentru daune, numai instanțele naționale au competența, după caz, de a impune autorităților naționale să despăgubească cetățenii pentru pierderile suferite ca urmare a încălcării legislației Uniunii.

Alte instrumente de soluționare a problemelor

De asemenea, dacă doriți, puteți contacta:

 • SOLVIT, care este un serviciu oferit de administrațiile naționale ce se ocupă de problemele transfrontaliere legate de aplicarea incorectă a legislației UE de către administrațiile publice naționale în cadrul pieței interne. Există câte un centru SOLVIT în fiecare stat al UE, precum și în Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Țara dumneavoastră va încerca să rezolve problema împreună cu cealaltă țară implicată. Dacă apelați la SOLVIT, problema dvs. poate fi rezolvată mai repede decât dacă ați depune o plângere oficială la Comisia Europeană. Dacă problema nu va fi rezolvată sau dacă veți considera că soluția propusă nu este acceptabilă, puteți acționa în continuare pe cale judiciară apelând la o instanță națională sau puteți depune o plângere oficială la Comisia Europeană. NB: Dacă decideți să vă adresați SOLVIT, nu se suspendă termenele dinaintea instanțelor naționale.

  Contactați SOLVIT
 • centrele europene pentru consumatori - există o rețea europeană de centre pentru consumatori care cooperează pentru a contribui la soluționarea litigiilor dintre consumatori și comercianți stabiliți în diferite țări ale UE, precum și în Norvegia, Islanda.

  Contactați un centru european pentru consumatori
 • FIN-Net - o rețea pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor financiare în țările UE, precum și în Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Rețeaua se ocupă de soluționarea litigiilor dintre consumatori și prestatorii de servicii financiare.

  Contactați FIN-Net

Acțiuni la nivelul UE

Deși de obicei este mai ușor să vă exercitați drepturile în țara în care locuiți, vă poate fi de ajutor și Uniunea Europeană:

  • Comisia pentru petiții din cadrul Parlamentului European

Aveți dreptul (conform articolului 227 din TFUE) să adresați o petiție Parlamentului European referitoare la aplicarea dreptului Uniunii. Puteți trimite petiția prin poștă sau online pe site-ul Parlamentului European. Puteți afla mai multe informații despre adresarea unei petiții Parlamentului European pe site-ul privind cetățenia UE și libera circulație.

  • Comisia Europeană

Puteți contacta Comisia Europeană cu privire la orice măsură (legi, reglementări sau acțiuni administrative) sau la absența unei măsuri ori practici a unui stat membru despre care considerați că nu respectă legislația Uniunii.

Comisia Europeană vă poate accepta plângerea doar dacă este legată de nerespectarea legislației Uniunii de către autoritățile dintr-un stat membru al UE. Dacă plângerea dvs. este legată de acțiunea unei persoane sau a unui organism privat (cu excepția cazului în care puteți demonstra că autoritățile naționale sunt implicate într-o anumită măsură), trebuie să încercați să o soluționați la nivel național (în instanță sau prin alte modalități de soluționare a litigiilor). Comisia Europeană nu poate investiga cazuri în care sunt implicate doar persoane sau organsime private, nu și autorități publice.

Dacă nu cunoașteți foarte bine legislația Uniunii, ar putea să vă fie greu să stabiliți exact care drept v-a fost încălcat. Puteți obține consiliere rapid și în mod informal, în limba dumneavoastră, de la serviciul „Europa ta - Consiliere”.

  • Ombudsmanul European

Dacă sunteți de părere că cererea dumneavoastră nu a fost tratată în mod corespunzător de Comisia Europeană, puteți contacta Ombudsmanul European (articolele 24 și 228 din TFUE).