Naršymo kelias

Naudokitės savo teisėmis

Klausimai ir skundai dėl ES teisės taikymo

Jeigu esate vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietis arba jeigu gyvenate vienoje iš valstybių narių, arba jeigu užsiimate verslu Europos Sąjungoje, jos teisės aktais jums užtikrinamos tam tikros teisės.

Jei norėtumėte sužinoti daugiau, galite:

Jei manote, kad valstybės narės nacionalinės valdžios institucijos neužtikrino ES teisės aktais jums suteiktų teisių, pirmiausia turėtumėte dėl to kreiptis į nacionalines įstaigas arba institucijas. Dažniausiai taip šį klausimą išspręsti greičiausia ir veiksmingiausia.

Teisių gynimo priemonės nacionaliniu lygmeniu

Kaip nustatyta Sutartyse, pagrindinė atsakomybė už Europos Sąjungos teisės taikymą tenka valdžios institucijoms ir valstybių narių teismams.

Todėl jūs esate suinteresuoti pasinaudoti visomis galimomis teisių gynimo priemonėmis nacionaliniu lygmeniu (administraciniais ir (arba) neteisminio tarpininkavimo mechanizmais).

Priklausomai nuo kiekvienos valstybės narės sistemos, dėl savo atvejo taip pat galite turėti galimybę kreiptis į šalies arba regiono ombudsmeną.

Be to, galite kreiptis į teismą toje valstybėje narėje, kurioje kilo problema. Sužinokite daugiau apie nacionalines teismų sistemas arba kreipimąsi į teismą. Jeigu norint išspręsti jūsų problemą reikia panaikinti nacionalinį sprendimą, turėkite omenyje, kad tai gali padaryti tik nacionaliniai teismai. Jei siekiate žalos atlyginimo, tik nacionaliniai teismai turi teisę, tam tikrais atvejais, pareikalauti, kad nacionalinės valdžios įstaigos kompensuotų asmenims nuostolius, kuriuos jie patyrė dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo.

Kitos problemų sprendimo priemonės

Taip pat galima:

 • kreiptis į SOLVIT – tai nacionalinių administracijos įstaigų tarnyba, padedanti spręsti problemas kitoje valstybėje narėje, jeigu tos problemos iškilo todėl, kad valdžios įstaigos vidaus rinkoje netinkamai taikė ES teisę. SOLVIT centrų yra visose ES šalyse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine. Jūsų valstybė narė kartu su kita atitinkama valstybe nare pabandys išspręsti problemą. Naudojantis SOLVIT paslaugomis jūsų problemai išspręsti gali prireikti mažiau laiko nei teikiant oficialų skundą Europos Komisijai. Jeigu problemos išspręsti nepavyks arba jeigu nesutinkate su siūlomu sprendimu, vis tiek galėsite pradėti teismo procesą nacionaliniame teisme arba pateikti oficialų skundą Europos Komisijai. Atkreipkite dėmesį į tai, kad dėl kreipimosi į SOLVIT terminai nacionaliniuose teismuose nesikeičia;

  Praneškite apie savo problemą tarnybai SOLVIT
 • kreiptis į Europos vartotojų centrus – tai europinis vartotojų centrų tinklas. Šie centrai bendradarbiaudami padeda išspręsti įvairių ES šalių, Norvegijos ir Islandijos vartotojų ir prekybininkų nesutarimus;

  Praneškite apie savo problemą Europos vartotojų centrui
 • kreiptis į „FIN-Net“ – tai finansinių ginčų sprendimo ne teismo keliu tinklas, veikiantis ES šalyse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje. Tinklas sprendžia vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčus.

  Praneškite apie savo problemą tinklui „FIN-Net“

Galimi veiksmai ES lygmeniu

Nors paprastai savo teises galėsite geriau apginti savo gyvenamojoje šalyje, Europos Sąjunga galbūt taip pat galės jums padėti:

  • Europos Parlamento Peticijų komitetas

Turite teisę (SESV 227 straipsnis) Europos Parlamentui pateikti peticiją dėl Europos Sąjungos teisės taikymo. Peticiją galite siųsti paštu arba pateikti internetu Europos Parlamento interneto svetainėje. Daugiau informacijos apie peticijas Europos Parlamentui pateikiama ES pilietybės ir laisvo judėjimo interneto svetainėje.

  • Europos Komisija

Į Europos Komisiją galite kreiptis dėl bet kokios priemonės (teisės akto, taisyklių ar administracinio veiksmo), priemonės nebuvimo arba valstybės narės vykdomos praktikos, kuri, jūsų nuomone, prieštarauja Europos Sąjungos teisei.

Europos Komisija galės imtis veiksmų tik tuo atveju, jeigu jūsų skundas yra dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo, padaryto ES valstybės narės valdžios įstaigų. Jeigu skundžiatės dėl privatus asmens arba subjekto veiksmų (nebent galite įrodyti, kad kaip nors susijusios ir nacionalinės valdžios institucijos), problemą turite bandyti išspręsti nacionaliniu lygmeniu (teismuose arba naudodamiesi kitais ginčų sprendimo būdais). Europos Komisija negali spręsti klausimų, susijusių tik su privačiais asmenimis ar subjektais ir nesusijusiais su valdžios institucijomis.

Jeigu gerai neišmanote Europos Sąjungos teisės, jums gali būti sunku nustatyti, kuris tiksliai Europos Sąjungos teisės aktas galėjo būti pažeistas. Jums gali greitai ir nemokamai jūsų kalba patarti tarnyba „Jūsų Europos patarėjas“.

  • Europos Ombudsmenas

Jeigu manote, kad Europos Komisija sprendė jūsų klausimą netinkamai, galite kreiptis į Europos ombudsmeną (SESV 24 ir 228 straipsniai).