Navigacijski put

Upiti i pritužbe u vezi s primjenom prava Unije

Bilo da ste državljanin države članice Europske unije, bilo da živite u nekoj od država članica ili imate poduzeće u Europskoj uniji, na temelju zakonodavstva Unije ostvarujete niz prava.

Za više informacija možete:

Smatrate li da su nacionalna tijela države članice prekršila prava koja su vam zajamčena pravom Unije, prvo biste se trebali obratiti nacionalnim tijelima ili vlastima. To je često najbrži i najučinkovitiji način za rješavanje problema.

Oblici pravne zaštite dostupni na nacionalnoj razini

Kao što je navedeno u ugovorima, javna tijela i sudovi država članica u najvećoj su mjeri odgovorni za primjenu prava Unije.

Stoga je u vašem interesu da iskoristite sve moguće oblike pravne zaštite na nacionalnoj razini (upravni i/ili izvansudski mehanizmi posredovanja).

Ovisno o sustavu svake države članice, svoj predmet možete uputiti i nacionalnom ombudsmanu ili regionalnom ombudsmanu.

Predmet možete uputiti i sudu države članice u kojoj je problem nastao. Saznajte više o nacionalnim pravosudnim sustavima ili upućivanju predmeta sudu. Ako je za rješavanje vašeg problema potrebno poništiti nacionalnu odluku, imajte na umu da to mogu učiniti isključivo nacionalni sudovi. Tražite li naknadu štete, samo nacionalni sudovi imaju ovlasti da, u odgovarajućim slučajevima, nacionalnim tijelima nalože isplatu naknade građanima za gubitke koje su pretrpjeli zbog kršenja prava Unije.

Ostali instrumenti za rješavanje problema

Na raspolaganju su vam i sljedeće mogućnosti:

 • obratite se SOLVIT-u – SOLVIT je usluga koju pružaju nacionalne uprave, a namijenjena je rješavanju prekograničnih problema povezanih s nepravilnom primjenom prava EU-a od strane nacionalnih javnih uprava na unutarnjem tržištu. Centri SOLVIT uspostavljeni su u svim državama EU-a te Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu. Vaša će država problem pokušati riješiti s dotičnom drugom državom članicom. Odlučite li se svoj problem riješiti posredstvom mreže SOLVIT, možda će vam trebati manje vremena nego službenim podnošenjem pritužbe Europskoj komisiji. Ako problem ostane neriješen ili smatrate da predloženo rješenje nije prihvatljivo, i dalje možete pred nacionalnim sudom pokrenuti pravni postupak ili Europskoj komisiji podnijeti službenu pritužbu. Pritom vodite računa o tome da upućivanje predmeta SOLVIT-u ne utječe na rokove koje propisuju nacionalni sudovi.

  Slanje problema mreži SOLVIT
 • obratite se europskim centrima za zaštitu potrošača – na europskoj razini postoji mreža potrošačkih centara koji surađuju u rješavanju sporova između potrošača i trgovaca sa sjedištem u različitim državama EU-a te Norveškoj, Islandu.

  Slanje problema europskim centrima za zaštitu potrošača
 • obratite se FIN-Netu – mreži namijenjenoj izvansudskom rješavanju financijskih sporova u državama EU-a te Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj. Oni su nadležni za rješavanje sporova između potrošača i pružatelja financijskih usluga.

  Slanje problema mreži FIN-Net

Mjere dostupne na razini EU-a

Svoja ćete prava obično moći bolje ostvariti u državi u kojoj živite, ali i Europska unija može biti od pomoći:

  • Odbor za predstavke Europskog parlamenta

Vaše je pravo (članak 227. UFEU-a) Europskom parlamentu podnijeti predstavku u vezi s primjenom prava Unije. Svoju predstavku možete podnijeti poštom ili elektronički na web-mjestu Europskog parlamenta. Više informacija o predstavkama Europskom parlamentu dostupno je na web-mjestu posvećenom građanstvu EU-a i slobodnom kretanju.

  • Europska komisija

Europskoj komisiji možete se obratiti u vezi s bilo kojom mjerom (zakonom, propisom ili upravnom mjerom), nedostatkom mjere ili praksom države članice za koju smatrate da nije u skladu s pravom Unije.

Europska komisija može preuzeti vašu pritužbu samo ako je riječ o povredi prava Unije od strane nadležnih tijela u državi članici EU-a. Ako se vaša pritužba odnosi na djelovanje fizičke osobe ili tijela (osim ako dokažete da su nacionalna tijela na neki način uključena), problem morate pokušati riješiti na nacionalnoj razini (sudskim putem ili nekim drugim načinom rješavanja sporova). Europska komisija nije nadležna za predmete koji uključuju isključivo fizičke osobe ili tijela i koji ne uključuju javne vlasti.

Ako niste stručnjak u području prava Unije, vjerojatno će vam biti teško utvrditi koji je točno propis Unije prema vašem mišljenju prekršen. Brz, neslužbeni savjet na vlastitom jeziku možete dobiti od službe Vaša Europa – Savjeti.

  • Europski ombudsman

Smatrate li da Europska komisija nije propisno obradila vaš predmet, možete se obratiti Europskom ombudsmanu (članci 24. i 228. UFEU-a).