Navigointipolku

Näin käytät oikeuksiasi

EU-lainsäädännön soveltamista koskevat tiedustelut ja kantelut

Jos olet jonkin EU-maan kansalainen, asut EU-maassa tai harjoitat EU:n alueella liiketoimintaa, EU-lainsäädäntö antaa sinulle tiettyjä oikeuksia.

Lisätietoja:

Jos EU-maan viranomaiset eivät mielestäsi ole noudattaneet EU-lainsäädännön mukaisia oikeuksiasi, ota ensiksi yhteyttä kansallisiin viranomaisiin. Tämä on yleensä nopein ja tehokkain tapa ratkaista ongelma.

Kansallisella tasolla käytettävissä olevat oikeussuojakeinot

EU:n perussopimusten mukaan päävastuu EU-lainsäädännön soveltamisesta on kansallisilla viranomaisilla ja tuomioistuimilla.

Näin ollen kannattaa käyttää kaikkia mahdollisia kansallisen tason oikeussuojakeinoja (hallinnolliset ja/tai tuomioistuinten ulkopuoliset sovittelumekanismit).

EU-maasta riippuen asian voi myös viedä joko kansallisen oikeusasiamiehen tai alueellisen oikeusasiamiehen käsiteltäväksi.

Asian voi toimittaa myös käsiteltäväksi sen jäsenmaan tuomioistuimessa, jossa ongelma on ilmennyt. Lisätietoa kansallisista oikeusjärjestelmistä ja asian viemisestä oikeuteen. Jos ongelman ratkaiseminen edellyttää kansallisen päätöksen kumoamista, on syytä muistaa, että ainoastaan kansallinen tuomioistuin voi tehdä näin. Jos aiot hakea vahingonkorvausta, muista, että ainoastaan kansallisilla tuomioistuimilla on toimivalta tarvittaessa määrätä kansallinen viranomainen maksamaan vahingonkorvausta henkilölle, joka on joutunut kärsimään EU-lainsäädännön rikkomisesta.

Muita ongelmanratkaisukeinoja

Halutessasi voit myös

 • ottaa yhteyttä SOLVIT-verkostoon. SOLVIT-verkosto käsittelee rajat ylittäviä ongelmia, jotka johtuvat siitä, että kansalliset viranomaiset soveltavat EU-lainsäädäntöä virheellisesti sisämarkkinoilla. Kaikissa EU:n jäsenmaissa sekä Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa on oma SOLVIT-keskuksensa. SOLVIT-verkoston kautta maat voivat yrittää ratkaista tapauksessasi ilmenneen ongelman keskenään. SOLVITin avulla ongelmasi voi ratketa nopeammin kuin Euroopan komissiolle tehdyn virallisen kantelun kautta. Jos ongelmaa ei saada ratkaistua SOLVITissa, tai jos ehdotettu ratkaisu ei tyydytä sinua, voit edelleen käynnistää oikeustoimet kansallisessa tuomioistuimessa tai jättää virallisen kantelun Euroopan komissiolle. Muista, että SOLVIT-käsittelyyn käytettävä aika ei pidennä kansallisten tuomioistuinten määräaikoja.

  Toimita ongelma SOLVITin käsiteltäväksi
 • ottaa yhteyttä Euroopan kuluttajakeskukseen. Kuluttajakeskusten verkosto auttaa kuluttajia, jos heillä on ongelmia toiseen EU-maahan, Norjaan, Islantiin sijoittautuneiden yritysten kanssa.

  Toimita ongelma Euroopan kuluttajakeskuksen käsiteltäväksi
 • ottaa yhteyttä FIN-NET-verkostoon. FIN-NET on rahoituspalvelualan riitojenratkaisuverkosto, joka toimii EU-maissa sekä Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa. Verkosto käsittelee kuluttajien ja rahoituspalvelujen tarjoajien välisiä riitoja.

  Toimita ongelma FIN-NETin käsiteltäväksi

EU:n tasolla käytettävissä olevat keinot

Tavallisesti omia oikeuksia on yksinkertaisinta puolustaa omassa asuinmaassa, mutta myös EU-elimistä voi saada apua.

  • Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta

EU-lainsäädännön soveltamista koskevissa asioissa sinulla on oikeus (SEUT, 227 artikla) esittää vetoomus Euroopan parlamentille. Voit toimittaa vetoomuksesi postitse tai sähköisesti Euroopan parlamentin verkkosivuston kautta. Lisätietoja Euroopan parlamentille tehtävistä vetoomuksista on EU-kansalaisuutta ja vapaata liikkuvuutta käsittelevällä sivustolla.

  • Euroopan komissio

Voit ottaa yhteyttä Euroopan komissioon mistä tahansa laista, asetuksesta tai hallinnollisesta määräyksestä tai sellaisen puutteesta tai EU-maan toiminnasta, joka mielestäsi rikkoo EU-lainsäädäntöä.

Euroopan komissio voi käsitellä kantelun, jos kyse on siitä, että jonkin EU-maan viranomaiset toimivat EU-lainsäädännön vastaisesti. Jos kantelu koskee yksityishenkilön tai yksityisen elimen toimia (etkä voi osoittaa, että kansallisten viranomaisten toimet liittyvät tapaukseen), sinun on pyrittävä ratkaisemaan asia kansallisella tasolla (tuomioistuimen tai muun riitojenratkaisumenettelyn avulla). Euroopan komissio ei voi puuttua tapauksiin, joissa on kyse pelkästään yksityishenkilöistä tai yksityisistä elimistä eikä julkisista viranomaisista.

Jos et ole EU-lainsäädännön asiantuntija, sinun voi olla vaikea täsmällisesti selvittää, mitä EU-säädöstä on mahdollisesti rikottu. Sinun Eurooppasi -neuvontapalvelun kautta voit saada neuvoja nopeasti ja vapaamuotoisesti omalla kielelläsi.

  • Euroopan oikeusasiamies

Jos Euroopan komissio ei mielestäsi ole käsitellyt asiaasi kunnolla, voit ottaa yhteyttä Euroopan oikeusasiamieheen (SEUT, 24 ja 228 artikla).