Denna webbplats arkiverades den (29/01/2013)
29/01/2013

Verktyg för bättre tillgänglighet

European Commission flag

Europeiska kommissionen

EU and you

Europeiska kommissionen - EU and you

Service tools

Language selector

Navigation path

  • Solidaritet

En hjälpande hand när olyckan är framme

Oavsett om det gäller jordbävningar på Haiti eller kemiska utsläpp i Ungern är hjälp från EU snabbt på plats vid katastrofer

Vissa katastrofer kan förebyggas och vissa inte – men när de väl inträffar mobiliserar EU snabbt åtgärder för att hjälpa dess offer.

EU spelade en framträdande roll vid de internationella hjälpinsatserna efter jordbävningen på Haiti. Man bidrog bland annat med tillfälliga bostäder, mat, sjukvård, helikoptrar som kunde evakuera skadade, skepp som kunde lägga till utan brygga eftersom hamnarna kollapsat och fordon som kunde förflytta sig på en ö där det inte längre fanns vägar. Man tillhandahöll satellitbilder som underlättade samordningen av hjälpen på marken och man stöttade uppbyggnadsarbetet genom att bidra till en långsiktig utvecklingsstrategi.

Utöver Haiti har EU:s humanitära insatser även hjälpt miljoner människor som blivit offer för så väl naturkatastrofer som katastrofer orsakade av människor, runt om i världen.

När den röda alkaliska gyttjan började forsa ut ur en gruva i Ungern i oktober, aktiverades EU:s samarbetsmekanism för civilskydd omedelbart. En civilskyddsgrupp från EU, som bland annat bestod av experter på djur- och växtskydd och avgiftning av jordbruksmark, var snabbt på plats för att stötta de lokala myndigheterna i deras ansträngningar för att bekämpa föroreningarna.

Tack vare sina insatser vid sådana här olyckor håller EU på att utveckla en ny typ av beredskap för att inte bara kunna hjälpa till att begränsa skador utan även vara med att förebygga och erbjuda skydd innan något händer.