Veebisait on arhiveeritud (29/01/2013)
29/01/2013

Juurdepääsuvahendid

European Commission flag

Euroopa Komisjon

EU and you

Euroopa Komisjon - EU and you

Service tools

Language selector

Navigation path

  • Reisijate õigused

Reisijate uued õigused

ELi rongi- ja laevareisijatele tuleb teave, abi ja hilinemise korral kompensatsioon tagada samamoodi nagu praegu lennureisijatele

Kas väljumata jäänud rongid on teile kunagi ebamugavusi valmistanud? On teil olnud raske mõnd vanemat sugulast laevatrepist üles aidata? Või vahest olite nende seas, kelle lennureis jäi kevadel vulkaanituha pilve tõttu ära?

EL tugevdas 2010. aastal reisijate õigusi, kehtestades rongi- ja laevaliikluse valdkonnas uued eeskirjad, mis on suures osas koostatud mõni aasta tagasi üliedukalt kehtestatud lennureisijate õiguste eeskujul. Peagi võetakse vastu ka linna- ja kaugliinibussidega reisimist käsitlevad õigusaktid.

Kui reisijad nüüd hiljaks jäävad, ei pea nad enam ise nuputama, mis valesti läks. Neil on õigus saada teavet transpordiettevõttelt, mille sõidukitega nad peaksid reisima. Lisaks on liikumis- või muu puudega isikutel õigus erikohtlemisele.

Uued õigused hõlmavad ka hilinenud või tühistatud reisi hüvitamist – välja arvatud juhul, kui selle põhjuseks on erakorralised asjaolud, mis ei olene ettevõtte tahtest.

2010. aasta kevadel levinud vulkaanituhapilved näitasid selgelt, kui olulised need õigused on. Lennureisijad said kasutada õigust hüvitisele ja abile, sealhulgas oli neil õigus nõuda lendu oodates tekkinud majutus- ja toitlustuskulude hüvitamist.