Veebisait on arhiveeritud (29/01/2013)
29/01/2013

Juurdepääsuvahendid

European Commission flag

Euroopa Komisjon

EU and you

Euroopa Komisjon - EU and you

Service tools

Language selector

Navigation path

  • Keskkond

Elektrooniliste jäätmete taaskasutus

EL tagab selle, et televiisorid, mida teil enam vaja ei lähe, loodust ei kahjustaks

Elektroonika- ja elektriseadmed sisaldavad sageli tervisele või keskkonnale ohtlikke materjale.

Seda tüüpi prügiga seotud üha suuremate probleemide vastu võitlemiseks täiendas EL oma õigussüsteemi, piirates elektri- ja elektroonikaseadmetes ohtlike ainete kasutamist ja kõige ohtlikumate ainete, nagu näiteks plii ja elavhõbeda kasutamist täielikult keelustades. Uute eeskirjadega karmistatakse mõningate kõige ohtlikumate ainete eraldi jäätmevoogudesse sorteerimisega seotud nõudeid.

Samal ajal on läbirääkimiste lõppfaasi jõudnud eelnõu, mille kohaselt elektri- ja elektroonikaseadmeid tootvad ettevõtted peaksid oma tooteid disainima ja valmistama nii, et nende komponente ja materjale oleks lihtsam taaskasutada.

Iganenud televiisorid, videomakid ja vanad arvutid ei ole mitte ainult teil garaažis jalus ega võta enda alla kasulikku hoiuruumi. Peale selle avaldavad need kahjulikku mõju ka keskkonnale ja tervisele. Praeguseks on elektri- ja elektroonikaseadmete romudest ELi normidega kooskõlas ametlikult registreeritud, kogutud ja käideldud ainult umbes kolmandik. Uued eeskirjad tagavad selle, et ka ülejäänud kahe kolmandikuga tehtaks sama.