Veebisait on arhiveeritud (29/01/2013)
29/01/2013

Juurdepääsuvahendid

European Commission flag

Euroopa Komisjon

EU and you

Euroopa Komisjon - EU and you

Service tools

Language selector

Navigation path

  • Energeetika

Energiavarustuse turvalisemaks muutmine

Tänu ELi tegevusele jõuab gaas ka edaspidi inimeste kodudesse

Euroopa peab suure osa gaasi importima ja on seetõttu eriti nõudluse tipphetkedel olnud haavatav varustamises tekkivate lünkade suhtes. Seetõttu astus EL 2010. aastal otsustavaid samme selleks, et energiaga varustamine oleks turvalisem.

Partnerlussuhteid tarne- ja transiitriikidega on tugevdatud. EL õppis 2008. ja 2009. aasta gaasikriiside kogemusest, kui Ukraina kaudu toimuvad Vene gaasitarned katkesid Moskva ja Kiievi vahelise tüli tõttu kaheks nädalaks ja mõned ELi kodanikud pidid oma kodudes lõdisema.

Uus ELi ja Venemaa varajase hoiatamise süsteem osutus väga kasulikuks, kui seda kasutati õigeaegselt 2010. aastal Valgevene gaasitransiidiga seotud tüli ajal.

ELi siseselt aga tugevdati uue määrusega ELi liikmesriikide tegevuse koordineerimist. Gaasiettevõtted peavad kodumajapidamistele ja teistele kaitstud klientidele tagama gaasiga varustamise 30 päeva jooksul isegi rasketes ilmastikutingimustes. Infrastruktuuridele seatavad kõrgemad nõuded aitavad tagada, et kui näiteks üks suur gaasijuhe puruneb, saavad riigid gaasi teisi teid kaudu.

Samal ajal edendab EL jätkuvalt tõhusat energiakasutust, et energiavarusid võimalikult hästi ära kasutada.