Denna webbplats arkiverades den (29/01/2013)
29/01/2013

Verktyg för bättre tillgänglighet

European Commission flag

Europeiska kommissionen

EU and you

Europeiska kommissionen - EU and you

Service tools

Language selector

Navigation path

  • Ekonomi

En sund ekonomi och starkare finansmarknader

När de ekonomiska och finansiella utmaningarna var som störst skapade EU mekanismer för att skydda medborgarnas framtid

När Europeiska unionens ledare presenterade en rad lösningar på hur osäkerheten kring de offentliga finanserna skulle tacklas, visade de hur effektivt de kan agera tillsammans.

Tack vare snabba åtgärder från EU kunde eurons stabilitet och trovärdighet upprätthållas. Detta skapade i sin tur förtroende på marknaden, vilket hjälpte drabbade medlemsstater att återställa sina finanser. Man införde också nya mekanismer för att skydda mot liknande problem i framtiden. Sammanlagt skapades en ny mekanism till ett värde av mer än 500 miljarder euro för att säkerställa ekonomisk stabilitet i euroområdet.

Samtidigt införde EU nya, striktare regler för medlemsstater, banker och bankanställda. Reglerna syftar till att ge mer insyn i finansmarknaderna och motverka att alltför stora risker tas, bland annat genom nya regler för hedgefonder och bonussystem för bankanställda. Man har även inrättat nya tillsynsorgan som ska hålla ett vakande öga på finansmarknadens parter över hela Europa.

Slutligen har man utöver skyddsåtgärderna även antagit en ekonomisk strategi – Europa 2020 – som inte bara ska gynna tillväxt och sysselsättning utan även se till att alla får ta del av vinsterna.