Veebisait on arhiveeritud (29/01/2013)
29/01/2013

Juurdepääsuvahendid

European Commission flag

Euroopa Komisjon

EU and you

Euroopa Komisjon - EU and you

Service tools

Language selector

Navigation path

  • Majandus

Majanduse usaldusväärsuse tõstmine ja finantsturgude tugevdamine

Kui finantsilised ja majanduslikud väljakutsed tõsiseks muutusid, lõi EL oma kodanike tuleviku turvamiseks vajalikud mehhanismid

Pakkudes rea lahendusi aasta jooksul riikide rahanduses tekkinud probleemidele, näitasid Euroopa Liidu juhid, kui tõhusalt nad suudavad koos tegutseda.

ELi kiire tegutsemine säilitas euro stabiilsuse ja usaldusväärsuse. See tekitas turgudes usaldust. See aitas raskustesse sattunud liikmesriikidel rahanduse korda seada. Samuti võeti kasutusele uued mehhanismid, mis kaitsevad meid edaspidi vapustuste eest. Euroala rahandusliku stabiilsuse tagamiseks loodi uuenduslik mehhanism, mille väärtus on üle 500 miljardi euro.

Samal ajal kehtestas EL liikmesriikidele, pankadele ja pankuritele uued eeskirjad. Nende eesmärgiks on muuta finantsturud läbipaistvamaks ja piirata liigset riskimist, nähes ette uued reeglid näiteks seoses riskifondidega ja pankurite boonussüsteemidega. Samuti on moodustatud üleeuroopalised järelevalveasutused, kes hoiavad finantsturgudel silma peal.

Ja mis kõige olulisem, kaitsemeetmete kõrval algatati majandusstrateegia Euroopa 2020, mis mitte üksnes ei toeta majanduskasvu ja töökohtade loomist, vaid tagab ka, et sellest saavad kasu kõik.