Denna webbplats arkiverades den (30/01/14)
30/01/14
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen EUROPA | Sök | Kontakt
LissabonfördragetHoppa över språkvalsknapparna (kortkommando=2)
EUROPA > Lissabonfördraget > Ett fördrag för framtidens EU
Till förstasidanTill förstasidan

Ett fördrag för framtidens EU

Spädbarn som ligger i en cirkel och bildar EU-symbolen

Sedan EU grundades för 50 år sedan har mycket hänt.

Vår moderna värld präglas av internationalisering och ständig förändring, och EU står inför nya svåra utmaningar: ekonomins globalisering, den åldrande befolkningen, klimatförändringen, energiförsörjnigen och nya hot mot säkerheten.

Problemen stannar inte vid gränserna och kan därför inte lösas av EU-länderna själva. Vi måste också ta människors oro på allvar. EU-länderna måste därför agera gemensamt. Men först måste EU moderniseras. Det behövs ändamålsenliga och smidiga verktyg som är anpassade till en union med 27 i stället för 15 medlemsländer och till en värld i snabb förändring. De grundläggande reglerna för samarbetet måste därför omarbetas.

Det är just det som är tanken med Lissabonfördraget, som undertecknades den 13 december 2007. De nya reglerna tar hänsyn till den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen och människors förväntningar på EU. I Lissabonfördraget anges vad EU kan och inte kan göra och hur länderna ska samarbeta. Fördraget ändrar också EU-institutionernas organisation och arbetssätt. EU blir nu därför mer demokratiskt och kan bättre värna våra gemensamma värderingar.

Lissabonfördaget förhandlades fram gemensamt av EU-länderna. EU-kommissionen och Europaparlamentet deltog också i arbetet. Fördraget har sedan ratificerats av EU:s samtliga 27 medlemsländer. Varje land bestämde själv hur ratifikationsprocessen skulle gå till, i enlighet med landets grundlag.

Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009, i enlighet med artikel 6 i fördraget.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen EUROPA | Sök | Kontakt | Till början