Ta spletna stran je bila arhivirana (30/01/14)
30/01/14
Pravno obvestilo | O portalu EUROPA | Išči | Kontakt
Lizbonska pogodbaPreskočite vrstico z izbiro jezika (tipka za bližnjico=2)
EUROPA > Lizbonska pogodba > Evropa gre v 21. stoletje
Domača stranDomača stran

Za Evropo 21. stoletja

Dojenčki v krogu ponazarjajo simbol EU

V 50 letih sta se Evropa in svet spremenila.

V globaliziranem in stalno spreminjajočem se svetu se mora Evropa bolj kot kdajkoli prej spopadati z novimi izzivi. Globalizacija gospodarstva, demografski razvoj, podnebne spremembe, oskrba z energijo ali nove grožnje na področju varnosti so vprašanja 21. stoletja.

Države članice se ne morejo več same spopadati s temi vprašanji, ki ne poznajo meddržavnih meja. Le s skupnimi napori na evropski ravni bomo lahko našli rešitve za vprašanja, ki so pomembna za državljane. Vendar se mora Evropa modernizirati. Potrebuje učinkovita in dosledna orodja, ki bodo prilagojena razširjeni Evropski uniji 27 držav članic in hitrim spremembam v današnjem svetu. Prenoviti je treba tudi pravila iz pogodb, ki urejajo skupno življenje v Evropski uniji.

Prav to je predmet pogodbe, ki so jo 13. decembra 2007 podpisali v Lizboni. Voditelji držav in vlad so soglasno potrdili nova pravila, ki urejajo obseg in način delovanja Evropske unije v prihodnosti. Pri tem so upoštevali politični, gospodarski in družbeni razvoj ter poskušali izpolniti želje in pričakovanja Evropejcev. Lizbonska pogodba bo tako omogočila prilagoditev evropskih institucij in njihovih metod dela, okrepila bo demokratično legitimnost in utrdila temeljne vrednote Evropske unije.

Lizbonska pogodba je plod pogajanj med državami članicami na medvladni konferenci. Evropska komisija in Evropski parlament sta sodelovala pri delu medvladne konference. Preden bo pogodba začela veljati, jo mora ratificirati vseh 27 držav članic. Države članice same izberejo način ratifikacije v skladu s svojimi ustavnimi pravili.

V skladu s členom 6 Lizbonske pogodbe „začne ta pogodba veljati 1. januarja 2009, če so deponirane vse listine o ratifikaciji, sicer pa prvi dan meseca, ki sledi deponiranju zadnje listine o ratifikaciji“. Trenutno je 27 držav članic EU potrdilo Lizbonsko pogodbo, od teh je 27 držav deponiralo svoje listine o ratifikaciji pri vladi Italijanske republike v Rimu.

Pravno obvestilo | O portalu EUROPA | Išči | Kontakt | Na vrh