Tto strnka bola uloen do archvu dna 30/01/14
30/01/14
Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt
Lisabonská zmluvaPreskočiť panel pre výber jazykov (klávesová skratka=2)
EUROPA > Lisabonská zmluva > Cesta Európy do 21. storočia
Úvodná stránkaÚvodná stránka

Európa 21. storočia

Bábätká namiesto hviezdičiek v jednom zo symbolov EÚ

Za posledných 50 rokov sa Európa aj svet zmenili.

V dnešnom globalizovanom svete, ktorý sa neustále mení, musí Európa ešte intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým hľadať riešenia nových problémov. K výzvam, ktorým Európa 21. storočia čelí, patria najmä hospodárska globalizácia, demografický vývoj, klimatické zmeny, potreba zabezpečenia udržateľných zdrojov energie či nové hrozby pre bezpečnosť.

Keďže tieto výzvy nepoznajú hranice, členské štáty im už nie sú schopné čeliť samostatne. Spoločné úsilie na európskej úrovni im umožní vzoprieť sa a reagovať na obavy občanov. Ak má Európa tieto problémy vyriešiť, musí sa zmodernizovať. Musí mať k dispozícii účinné a komplexné nástroje prispôsobené nielen fungovaniu Európy nedávno rozšírenej z 15 na 27 členov, ale aj rýchlym premenám súčasného sveta. Preto treba pravidlá spolužitia, ako ich stanovujú zmluvy, aktualizovať.

To je zámerom zmluvy podpísanej 13. decembra 2007 v Lisabone. Hlavy štátov a vlád sa pri zohľadnení vývoja hospodárskych a sociálnych politík zameraných na naplnenie ambícií európskych občanov dohodli na nových pravidlách, ktoré usmerňujú rozsah právomocí EÚ a spôsob ich uplatňovania, a ktoré sú zakotvené v Lisabonskej zmluve. Okrem toho Lisabonská zmluva modifikuje štruktúru európskych inštitúcií a ich pracovné metódy, upevňuje demokratickú legitimitu Únie a konsoliduje jadro jej základných hodnôt.

Lisabonská zmluva vzišla z rokovaní členských štátov, ktoré sa stretli na medzivládnej konferencii. Do práce medzivládnej konferencie sa zapojili aj Európska komisia a Európsky parlament. Zmluvu ratifikovalo všetkých 27 členských štátov. Záviselo na každom z nich, aký spôsob ratifikácie si v súlade so svojim právnym poriadkom zvolí.

Lisabonská zmluva nadobudla platnosť 1. decembra 2009, v súlade s jej článkom 6.

Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok