i tinklaviete buvo archyvuota (30/01/14)
30/01/14
Teisinė informacija | Apie svetainę EUROPA | Paieška | Kontaktai
Lisabonos sutartisPraleisti kalbos išrinkimo juostą (spartusis klavišas=2)
EUROPA > Lisabonos sutartis > XXI amžiaus Europa
Pagrindinis puslapisPagrindinis puslapis

XXI amžiaus Europa

ES vėliavos žvaigždžių ratu gulintys kūdikiai

Per 50 metų Europa ir pasaulis pasikeitė.

Šiandien dinamiškame ir globalizacijos veikiamame pasaulyje Europa turi spręsti naujus uždavinius. XXI a. Europai iškilo ekonomikos globalizacijos, demografinės raidos, klimato kaitos, energijos tiekimo bei naujų saugumo problemų.

Valstybės narės nebegali pavieniui kovoti su šiais naujais pavojais, kuriems valstybių sienos – nė motais. Tik bendromis visos Europos masto pastangomis bus galima sėkmingai spręsti piliečius neraminančias problemas. Bet kuriuo atveju, kad galėtų jas sėkmingai įveikti, Europa turi atsinaujinti. Ji turi turėti veiksmingų viena kitą darniai papildančių priemonių, kurios sudarytų sąlygas ne tik sklandžiai veikti nuo 15 iki 27 valstybių narių padidėjusiai Europos Sąjungai, bet ir prisitaikyti prie sparčių šiandienos pasaulio permainų. Todėl būtina atnaujinti sutartyse nustatytas bendros veiklos taisykles.

Tai ir siekta padaryti Lisabonos sutartimi, pasirašyta 2007 m. gruodžio 13 d. Atsižvelgdami į politinę, ekonominę ir visuomenės raidą bei europiečių siekius, valstybių ir vyriausybių vadovai susitarė dėl naujų taisyklių, kuriomis apibrėžiama būsimos ES veiklos apimtis ir sąlygos. Lisabonos sutartimi reformuojamos Europos institucijos ir jų darbo metodai, Europos Sąjungai suteikiama daugiau demokratinio teisėtumo ir sutvirtinamas svarbiausių vertybių pamatas.

Lisabonos sutartis buvo rengiama per valstybių narių derybas tarpvyriausybinėje konferencijoje.Tarpvyriausybinės konferencijos darbe dalyvavo ir Europos Komisija bei Europos Parlamentas. Sutartį ratifikavo visos 27 ES valstybės narės. Ratifikavimo būdą vadovaudamosi savo konstitucinėmis normomis jos pasirinko pačios.

Lisabonos sutartis įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d., kaip numatyta jos 6 straipsnyje.

Teisinė informacija | Apie svetainę EUROPA | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią