Fógra dlíthiúil | Maidir le EUROPA | Cuardaigh | Teagmháil
Treaty of LisbonSkip language selection bar (shortcut key=2)
EUROPA > Conradh Liospóin > D'Eoraip an 21ú Céad
Leathanach BaileLeathanach Baile

D'Eoraip an 21ú Céad

Leanaí i gciorcal a dhéanann siombail an AE

Le 50 bliain anuas d'athraigh an Eoraip, agus an domhan chomh maith léi.

Inniu níos mó ná riamh, i saol domhandaithe a bhíonn de shíor ag athrú, ní mór don Eoraip aghaidh a thabhairt ar cheisteanna nua. Mar shampla, domhandú an gheilleagair, an éabhlóid dhéimeagrafach, an t-athrú aeráide, an soláthar fuinnimh nó bagairtí nua don tslándáil – dúshláin iadsan atá os comhair na hEorpa san 21ú Céad.

Ní féidir leis na Ballstáit dul i ngleic astu féin leis na ceisteanna seo gan teorainn. Is gá comhiarracht ar leibhéal na hEorpa chun tabhairt fúthu agus faoi cheisteanna eile atá mar ábhar imní ag na saoránaigh. Mar sin, chun glacadh leis na dúshláin seo, ní mór don Eoraip éirí nua-aoiseach. Is gá di uirlisí éifeachtacha comhtháite a bheidh curtha in oiriúint ní amháin d'Aontas a mhéadaigh le déanaí ó 15 go dtí 27 mball ach freisin do chlaochluithe gasta an domhain inniu. Dá bhrí sin ní mór na rialacha a d'eagraigh na conarthaí dár saol le chéile a athnuachan.

Sin díreach is aidhm don chonradh a síníodh i Liospóin an 13 Nollaig 2007. D'aontaigh na Cinn Stáit agus Rialtais ar rialacha nua do raon is do chur chuige an Aontais ina chuid gníomhaíochtaí as seo amach, agus na héabhóidí polaitiúla, geilleagracha agus sochaí á gcur san áireamh acu, chun freagairt d'aisling na nEorpach.  Ar an ábhar sin, ceadaíonn conradh Liospóin na forais Eorpacha agus a modhanna oibre a chur in oiriúint, dlisteanacht dhaonlathach an Aontais a neartú agus bonn na mbunluachanna a chomhdhlúthú. 

Toradh ar chaibidlíocht idir na Ballstáit, a tháinig le chéile i gComhdháil Idir-rialtasach, is ea Conradh Liospóin.  Ghlac an Coimisiún Eorpach agus Parlamaint na hEropa páirt in obair na Comhdhála Idir-rialtasaí.  Dhaingnigh gach ceann de na 27 mballstát an Conradh. Na ballstáit, de réir a gcuid rialacha bunreachtúla féin, a roghnaigh an tslí a dhéanfaí é sin.     

Chuaigh an Conradh i bhfeidhm an 1 Nollaig 2009, de réir Airteagal a 6 aige.

Fógra dlíthiúil | Maidir le EUROPA | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh