Sivusto on arkistoitu (30/01/14)
30/01/14
Oikeudellinen huomautus | Tietoa Europa-sivustosta | Haku | Yhteydenotot
Lissabonin sopimusOhita kielivalikko (pikanäppäin=2)
EUROPA > Lissabonin sopimus > Sopimus 2000-luvun Euroopalle
KotisivuKotisivu

Sopimus 2000-luvun Euroopalle

Vauvoja EU-lipun tähtien kaltaisessa ympyrässä

Viidessäkymmenessä vuodessa Eurooppa on muuttunut, kuten on maailmakin.

Aikamme globalisoituneessa maailmassa, joka muuttuu koko ajan, Eurooppa on uusien haasteiden edessä. Ratkaistavana on muun muassa talouden maailmanlaajuistumiseen, väestönkehitykseen, ilmastonmuutokseen, energiansaantiin ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Nämä kansainväliset haasteet ovat sitä suuruusluokkaa, että EU:n jäsenvaltiot eivät pysty yksin vastaamaan niihin kansalaisia tyydyttävällä tavalla, vaan tarvitaan EU-tason toimia. Haasteet edellyttävät EU:lta myös uudistumista. Se tarvitsee tehokkaita ja johdonmukaisia välineitä ja menettelyjä, jotka ovat käyttökelpoisia hiljattain 15-jäsenisestä 27-jäseniseksi laajentuneessa unionissa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Perussopimuksissa määritettyjä yhteistoiminnan sääntöjä on siis uudistettava.

Tähän pyritään Lissabonissa 13. joulukuuta 2007 allekirjoitetulla sopimuksella. Poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset muutokset edellyttävät – ja myös kansalaiset odottavat – päätöksiä unionin tulevan toiminnan laajuudesta ja toimintatavoista. Sen vuoksi EU:n jäsenmaiden johtajat sopivat uusista säännöistä. Lissabonin sopimuksella ajantasaistetaan EU:n toimielimiä ja niiden työmenetelmiä, vahvistetaan unionin demokraattista legitiimiyttä ja lujitetaan sen perusarvopohjaa.

Lissabonin sopimus on laadittu neuvotteluissa, joita jäsenvaltiot kävivät ns. hallitustenvälisessä konferenssissa. Konferenssin työhön osallistuivat myös Euroopan komissio ja parlamentti. Kaikki 27 jäsenvaltiota ratifioivat sopimuksen valtiosääntönsä edellyttämällä tavalla.

Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009 sen 6 artiklan mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa Europa-sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun