Veebisait on arhiveeritud (30/01/14)
30/01/14
Õigusteave | EUROPA kohta | Otsi | Kontakt
Lissaboni lepingJäta keelevaliku väli vahele (kiirklahv=2)
EUROPA > Lissaboni leping > 21. sajandi Euroopa
AvalehtAvaleht

21. sajandi Euroopa

ELi sümbolit kujutavasse ringi asetatud lapsed

Viimase 50 aastaga on muutunud nii Euroopa kui ka ülejäänud maailm.

Tänapäeva üleilmastuvas ja pidevalt muutuvas maailmas seisab Euroopa silmitsi uute väljakutsetega: üleilmastumine, demograafiline areng, kliimamuutused, vajadus säästvate energiaallikate järele, aga samuti uued julgeolekuohud. Need on uued väljakutsed, millega Euroopa seisab silmitsi 21. sajandil.

Kuna nimetatud probleemid ulatuvad üle riigipiiride, ei piisa nende lahendamiseks enam liikmesriikide endi jõupingutustest. Euroopal on võimalik olukorraga toime tulla ja tagada kodanike kindlustunne, kui ta reageerib muutustele ühiselt. Selleks et olla oma ülesannete kõrgusel, peab Euroopa end moderniseerima. 15 liikmesriigiga Euroopa Liidust on hiljuti saanud 27 liikmesriigiga Euroopa Liit. Ta peab tegutsema tõhusal ja sidusal viisil, mis vastaks maailmas toimuvatele kiiretele muutustele. Selleks tuleb uuendada ka koostööd käsitlevaid põhieeskirju.

Lissabonis 13. detsembril 2007 alla kirjutatud leping täidabki just seda eesmärki. Uutes põhimõtetes kokku leppides lähtusid riigipead ja valitsusjuhid poliitilistest, majanduslikest ja ühiskondlikest muutustest, kuid püüdsid samal ajal arvesse võtta ka kodanike lootusi ja ootusi. Lissaboni lepingus on määratletud, mida EL võib ja ei või teha, ning milliseid vahendeid ta selleks kasutada võib. Sellega muudetakse ELi institutsioonide struktuuri ja nende töömeetodeid. Selle tulemusena on EL demokraatlikum ja tema põhiväärtused on paremini kindlustatud.

Lissaboni leping sündis valitsustevahelisel konverentsil osalenud liikmesriikide läbirääkimiste tulemusena, millest võtsid samuti osa Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament. Kõik 27 ELi liikmesriiki on lepingu ratifitseerinud. Ratifitseerimisviisi valisid liikmesriigid vastavalt oma põhiseadusest tulenevatele nõuetele.

Vastavalt Lissaboni lepingu artiklile 6 jõustus leping 1. detsembril 2009.

Õigusteave | EUROPA kohta | Otsi | Kontakt | Üles