Tato strnka byla uloena do archvu dne 30/01/14
30/01/14
Právní upozornění | O portálu EUROPA | Hledat | Kontakt
Lisabonská smlouvaPřeskočit lištu s výběrem jazyků (klávesnicová zkratka =2)
EUROPA > Lisabonská smlouva > Smlouva pro Evropu 21. století
Hlavní stranaHlavní strana

Smlouva pro Evropu 21. století

Batolata v kruhu tvoří symbol EU

Evropa se za posledních padesát let změnila a změnil se i svět.

V dnešním globalizovaném a neustále se měnícím světě se Evropa potýká s novými problémy, jako je globalizace, demografické změny, změna klimatu, potřeba udržitelných energetických zdrojů a nová bezpečnostní rizika. Právě těmto výzvám čelí Evropa ve 21. století.

V kontextu těchto výzev ztrácejí hranice mezi zeměmi význam. Členské státy EU se s těmito problémy nemohou vypořádat samy. Bude-li však Evropa jednat jako jeden celek, může tyto problémy odstranit a naplnit tak očekávání veřejnosti. Evropská unie se tak musí modernizovat. Po svém relativně nedávném rozšíření z 15 na 27 členských států potřebuje mít k dispozici účinné nástroje, které by zaručily její správné fungování a schopnost reagovat na rychlé změny současného světa. Proto je zapotřebí aktualizovat některá základní pravidla spolupráce v rámci Unie.

Právě to je cílem smlouvy podepsané 13. prosince 2007 v Lisabonu. Když se vedoucí představitelé členských států dohodli na těchto nových pravidlech, brali v úvahu stávající politické, hospodářské a společenské změny a potřebu naplnit očekávání občanů Unie. Lisabonská smlouva stanoví, co EU může a co nemůže dělat a jaké k tomu může používat prostředky. Mění strukturu orgánů Unie a jejich pracovní postupy. V důsledku toho smlouva posiluje demokratickou legitimitu EU a upevňuje její základní hodnoty.

Smlouva je výsledkem jednání mezi členskými státy v rámci tzv. mezivládní konference, které se účastnili i zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu. Smlouvu ratifikovalo všech 27 členských zemí EU. Způsob ratifikace si jednotlivé země zvolily v souladu se svým ústavním pořádkem.

Smlouva vstoupila v platnost 1. prosince 2009 v souladu se svým článkem 6.

Právní upozornění | O portálu EUROPA | Hledat | Kontakt | Začátek stránky