Denna webbplats arkiverades den (30/01/14)
30/01/14
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen EUROPA | Sök | Kontakt
LissabonfördragetHoppa över språkvalsknapparna (kortkommando=2)
EUROPA > Lissabonfördraget
Pusselbitar
*

Framtidens EU

Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009. Fördraget ger EU moderna institutioner och bästa tänkbara arbetsmetoder så att man på ett effektivt och ändamålsenligt sätt kan lösa våra viktigaste problem i dag. EU-invånararna vill att EU ska ta itu med frågor som globaliseringen, klimatförändringen, befolkningsutvecklingen, säkerhet och energi. Lissabonfördraget stärker demokratin i EU och gör det lättare för EU att kontinuerligt arbeta för medborgarnas intressen. mera ››

Senaste nytt

Alla nyheter ››

Fördraget i korthet

Framför din åsikt!

Frågor?

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen EUROPA | Sök | Kontakt | Till början