Ta spletna stran je bila arhivirana (30/01/14)
30/01/14
Pravno obvestilo | O portalu EUROPA | Išči | Kontakt
Lizbonska pogodbaPreskočite vrstico z izbiro jezika (tipka za bližnjico=2)
EUROPA > Lizbonska pogodba > Na kratko o Lizbonski pogodbi > Evropa pravic in vrednot
Domača stranDomača stran

Evropa pravic in vrednot

Evropejce povezujejo enake vrednote, državljanstvo Evropske unije pa jim prinaša še pomembne pravice. Z Lizbonsko pogodbo so te pravice bolje zavarovane, dobili smo tudi nove.

Človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, vladavina prava in spoštovanje človekovih pravic so temeljne vrednote Evropske unije, zapisane na začetku Lizbonske pogodbe. Enake so za vse države članice, spoštovati jih mora tudi vsaka država, ki se želi pridružiti Evropski uniji.

Uveljavitev teh vrednot ter mir in blaginja prebivalcev so zdaj v središču prizadevanj Evropske unije. Poleg teh splošnih si prizadeva še za številne posamezne cilje, denimo za socialno pravičnost in varstvo ter za odpravo družbene izključenosti in diskriminacije.

Lizbonska pogodba pomeni precejšen napredek pri varstvu temeljnih pravic in omogoča pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Lizbonska pogodba poleg tega zagotavlja zakonsko uveljavljanje Listine temeljnih pravic. Evropska unija je tako dobila vrsto civilnih, političnih, ekonomskih in socialnih pravic, ki niso pravno zavezujoče samo za Evropsko unijo in njene institucije, ampak tudi za države članice, kar zadeva izvajanje prava EU. V Listini so vse temeljne pravice združene v šest sklopov: dostojanstvo, svoboda, enakost, solidarnost, državljanstvo in pravica. Zapisane so tudi pravice, ki jih Evropska konvencija o človekovih pravicah ne navaja, in sicer varstvo podatkov, bioetika in pravica do dobrega upravljanja, znova je potrjena prepoved diskriminacije na podlagi spola, rase ali barve. Navedene so tudi pravice delavcev, denimo pravica do obveščenosti, pogajanja in stavke.

Naj na koncu omenimo še novo pravico, ki jo prinaša Lizbonska pogodba in ki omogoča neposredno sodelovanje državljanov pri odločanju o evropskih zadevah: najmanj en milijon prebivalcev iz več držav članic lahko s podpisom posebne peticije pozove Evropsko komisijo, naj pripravi zakonodajno pobudo.

Pravno obvestilo | O portalu EUROPA | Išči | Kontakt | Na vrh