Tto strnka bola uloen do archvu dna 30/01/14
30/01/14
Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt
Lisabonská zmluvaPreskočiť panel pre výber jazykov (klávesová skratka=2)
EUROPA > Lisabonská zmluva > Zmluva v skratke > Európa práv a hodnôt
Úvodná stránkaÚvodná stránka

Európa práv a hodnôt

Ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, princípy právneho štátu a rešpektovanie ľudských práv: to sú hlavné hodnoty EÚ zakotvené v úvode Lisabonskej zmluvy. Platia rovnako pre všetky členské štáty a všetky nové európske krajiny, ktoré sa chcú stať členmi Únie, ich musia rešpektovať.

Hlavným cieľom Únie je propagácia týchto hodnôt a propagácia mieru a blahobytu jej občanov. Zoznam všeobecných cieľov dopĺňajú konkrétne ciele, ako napríklad propagácia sociálnej spravodlivosti a ochrany a boj proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii.

Lisabonská zmluva predstavuje významný pokrok v oblasti ochrany základných práv. Vytvára pre Úniu podmienky na pristúpenie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Okrem toho zaručuje presadzovanie princípov Charty základných práv. EÚ si tak vytvára katalóg občianskych, politických, hospodárskych a sociálnych práv, ktoré sú záväzné rovnako pre Úniu a jej inštitúcie, ako aj pre členské štáty, pokiaľ ide o uplatňovanie právnych predpisov Únie. Zoznam základných práv v charte pozostáva zo šiestich hlavných častí: dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita, občianstvo a právo. Okrem toho sa v nej proklamujú ďalšie práva, ktoré nie sú obsiahnuté v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv, ako napríklad ochrana osobných údajov, bioetika a právo na dobrú správu vecí verejných. V rámci charty sa opätovne potvrdzujú dôležité kroky, ktoré sú potrebné na postavenie diskriminácie na základe pohlavia, rasy a farby pleti mimo zákon. Rovnako sa v nej spomínajú sociálne práva, ktoré sa uplatňujú v rámci spoločností, napr. právo zamestnancov na informácie, vyjednávanie a kolektívny postup – inými slovami, právo na štrajk.

V neposlednom rade Lisabonská zmluva zaviedla nové právo, vďaka ktorému môžete ovplyvniť európske záležitosti: možnosť poslať Komisii petíciu podpísanú minimálne miliónom osôb z viacerých členských štátov, aby predložila návrh právneho predpisu.

Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok