Acest site a fost arhivat la data de 30/01/14
30/01/14
Aviz juridic | Despre EUROPA | Căutare | Contact
Tratatul de la LisabonaSkip language selection bar (shortcut key=2)
EUROPA > Tratatul de la Lisabona > Tratatul pe scurt > O Europă a drepturilor şi valorilor
Prima paginăPrima pagină

O Europă a drepturilor şi valorilor

Demnitatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea, statul de drept - acestea sunt valorile fundamentale ale Uniunii Europene, enunţate chiar în primele pagini ale Tratatului de la Lisabona. Aceste valori sunt comune tuturor statelor membre şi orice ţară europeană care doreşte să adere la Uniune trebuie să le respecte.

Promovarea acestor valori, alături de pacea şi bunăstarea popoarelor Uniunii, reprezintă în prezent principalele obiective ale UE. Acestor obiective generale li se adaugă o serie de obiective specifice precum promovarea justiţiei şi protecţiei sociale şi lupta împotriva excluderii şi discriminării.

Tratatul de la Lisabona face progrese semnificative în materie de protecţie a drepturilor fundamentale, deschizând calea aderării UE la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

În plus, Tratatul de la Lisabona garantează aplicarea efectivă a Cartei Drepturilor Fundamentale. Prin urmare, UE dispune de un ansamblu de drepturi civile, politice, economice şi sociale care sunt obligatorii din punct de vedere juridic, nu doar pentru UE şi instituţiile sale, ci şi pentru statele membre (în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei comunitare). Carta grupează drepturile fundamentale în şase capitole mari: demnitate, libertate, egalitate, solidaritate, cetăţenie şi justiţie. În plus, introduce alte drepturi care nu apăreau în Convenţia europeană a drepturilor omului, precum protecţia datelor cu caracter personal, bioetica şi dreptul la o bună administrare. Carta reafirmă măsuri importante vizând eliminarea discriminării pe motive de sex, rasă şi etnie. În acelaşi timp, menţionează şi drepturile sociale aplicate în rândul întreprinderilor, de exemplu dreptul muncitorilor de a fi informaţi, de a negocia şi de a iniţia acţiuni colective – altfel spus, dreptul la grevă.

Nu în ultimul rând, Tratatul de la Lisabona introduce un nou drept, care vă permite să vă exprimaţi punctul de vedere cu privire la problematicile europene: prin semnarea unei petiţii de către cel puţin un milion de cetăţeni provenind din mai multe state membre, puteţi solicita Comisiei să elaboreze o propunere legislativă.

Aviz juridic | Despre EUROPA | Căutare | Contact | Începutul paginii