i vietne tika arhiveta 30/01/14
30/01/14
Juridisks paziņojums | Par EUROPA | Meklēt | Kontakti
Lisabonas līgumsIzlaist valodas izvēles joslu (īsinājumtaustiņš=2)
EUROPA > Lisabonas līgums > Īss Līguma apskats > Tiesību un vērtību Eiropa
Sākuma lappuseSākuma lappuse

Tiesību un vērtību Eiropa

Būt eiropietim nozīmē veicināt kopīgas vērtības – un ES pilsonība jums nodrošina nozīmīgas tiesības. Lisabonas līgums ne tikai nostiprina šo tiesību aizsardzību, bet arī ievieš jaunas tiesības.

Cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums, un cilvēktiesības: uz šīm Eiropas Savienības pamatvērtībām norādīts jau pirmajās Lisabonas līguma lappusēs. Tās ir kopīgas visām dalībvalstīm, un ir jāievēro visām Eiropas valstīm, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai.

Sekmēt šīs vērtības, kā arī mieru un ES iedzīvotāju labklājību tagad ir galvenie Eiropas Savienības mērķi. Šos vispārējos mērķus papildina izvērstāki mērķi, kas jo īpaši paredz sekmēt sociālo taisnīgumu un aizsardzību, kā arī cīnīties pret sociālo atstumtību un diskrimināciju.

Lisabonas līgums nozīmē būtisku progresu pamattiesību aizsardzībā. Tas Eiropas Savienībai paver iespēju pievienoties Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijai.

Turklāt Lisabonas līgums garantē Pamattiesību hartas īstenojumu. Tādējādi ES apstiprina visdažādākās pilsoņu, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības, kas būs juridiski saistošas ne tikai ES un tās institūcijām, bet arī dalībvalstīm, tām īstenojot ES tiesības. Šī harta grupē pamattiesības sešās lielās sadaļās: cieņa, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, pilsonība un taisnīgums. Turklāt tā ievieš papildu tiesības, kuru nav Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, tādas kā datu aizsardzība, bioētika un tiesības uz labu administrāciju. Harta vēlreiz apstiprina, ka nav pieļaujama diskriminācija dzimuma, rases vai ādas krāsas dēļ. Tā norāda arī uz sociālajām tiesībām, ko piemēro uzņēmumos, tādām kā strādājošo tiesības būt informētiem, vienoties par kolektīvu rīcību un īstenot to, ieskaitot streikošanas tiesības.

Visbeidzot, Lisabonas līgums ievieš jaunas tiesības, kas ļaus pilsoņiem ietekmēt Eiropas jautājumus: dažādu dalībvalstu pilsoņi var nosūtīt Komisijai petīciju ar vismaz miljonu parakstu, aicinot uzņemties likumdošanas iniciatīvu.

Juridisks paziņojums | Par EUROPA | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums