Fógra dlíthiúil | Maidir le EUROPA | Cuardaigh | Teagmháil
Treaty of LisbonSkip language selection bar (shortcut key=2)
EUROPA > Conradh Liospóin > An Conradh i sracfhéachaint > Eoraip na gceart is na luachanna
Leathanach BaileLeathanach Baile

Eoraip na gceart is na luachanna

Bheith i d'Eorpach, sin go bhfuil na luachanna céanna i bpáirt agat – agus tugann an tsaoránacht Eorpach cearta luachmhara duit.

Ní amháin gur céim ar aghaidh i gcosaint do cheart é Conradh Liospóin, ach tugann sé cinn nua isteach.

Dínit an duine, saoirse, daonlathas, comhionannas, smacht reachta, agus meas ar chearta an duine: sin iad luachanna lárnacha an AE, a leagtar amach ag tús Chonradh Liospóin. Tá siad i bpáirt ag na Ballstáit uile, agus ní mór d'aon tír Eorpach iad a urramú más mian léi a bheith mar bhall den AE.

Na luachanna seo a chur chun cinn, chomh maith le síocháin agus leas phobail an Aontais, sin iad príomhchuspóirí an AE. Leis na cuspóirí ginearálta seo cuirtear liosta níos mine, mar atá an ceartas sóisialta agus an chosaint shóisialta a chur chun cinn, agus an troid i gcoinne an eisiata shóisialta agus an leithcheala.

Déanann Conradh Liospóin dul chun cinn suntasach i dtaca le cosaint na mbuncheart. Cuireann sé ar chumas an AE aontachas a iarraidh leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint.

Chomh maith leis sin, ráthaíonn Conradh Liospóin go gcuirfear Cairt na mBuncheart i bhfeidhm. Sa tsli sin, faigheann an tAE catalóg ceart sibhialta, polaitiúil, geilleagrach agus sóisialta, atá ceangaltach go dlíthiúil ní hamháin ar an Aontas is ar a chuid foras, ach freisin ar na Ballstáit agus dlí an Aontais á chur chun feidhme acu.

Liostaíonn an Chairt na bunchearta go léir faoi sé mhór-cheannteidil: Dínit, Saoirse, Comhionannas, Dlúthpháirtíocht, Saoránacht agus Ceartas. Fógraíonn sí cearta breise nach bhfuil sa Choinbhinsiún Eorpach do Chearta an Duine, mar atá cosaint dálaí, an bhitheitic agus an ceart chun dea-riaracháin. Athdhearbhaíonn sé céimeanna tábhachtacha chun leitheal ar bhonn gnéis, cine nó datha a dhéanamh mídhleathach. Luann sé freisin cearta sóisialta a chuirtear i bhfeidhm laistigh de chuideachtaí, .i. ceart na n-oibrithe go gcuirfí ar an eolas iad, chun caibidlíochta agus chun comhghnímh - i bhfocail eile, ceart stailce.

Mar bhuille scoir, ach rud suntasach freisin, tugann Conradh Liospóin ceart nua isteach, a thugann cead cainte ar ghnóthaí Eorpacha duit: féadfar achainí le milliún síniú ar a laghad ó roinnt Ballstát a chur chuig an gCoimisiún, le cuireadh dó chun reachtaíocht a thionscnamh.

Fógra dlíthiúil | Maidir le EUROPA | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh