Dette websted blev arkiveret den (30/01/14)
30/01/14
Juridisk meddelelse | Om EUROPA | Søgning | Kontakt
LissabontraktatenSpring bjælke med sprogvalg over (genvejstast=2)
EUROPA > Lissabontraktaten > Traktaten kort fortalt > Et EU med rettigheder og værdier
HjemmesideHjemmeside

Et EU med rettigheder og værdier

Menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettigheder – det er EU's kerneværdier, som nævnes i begyndelsen af Lissabontraktaten. De er fælles for alle EU's medlemslande, og ethvert europæisk land, som ønsker at blive medlem af EU, skal respektere dem.

EU's vigtigste mål er at fremme disse værdier samt fred og befolkningernes velfærd. Disse overordnede mål suppleres af en række mere detaljerede mål, bl.a. at fremme social retfærdighed og beskyttelse og bekæmpe social udstødelse og forskelsbehandling.

Med Lissabontraktaten sker der betydelige fremskridt for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder. Den baner vejen for, at EU kan søge om tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention.

Herudover er Lissabontraktaten garant for, at chartret om grundlæggende rettigheder håndhæves. EU får således en række borgerlige, politiske, økonomiske og sociale rettigheder, som er retligt bindende. Det gælder ikke blot for EU og dets institutioner, men også for medlemslandene, når de gennemfører EU-retten. Chartret opdeler alle de grundlæggende rettigheder i seks hovedkategorier, nemlig værdighed, frihed, ligestilling, solidaritet, borgerrettigheder og retfærdighed. Det tilføjer desuden nogle ekstra rettigheder, som ikke er omfattet af menneskerettighedskonventionen. Det drejer sig f.eks. om beskyttelse af personoplysninger, bioetik og retten til god forvaltning. Chartret bekræfter vigtige skridt til at forbyde forskelsbehandling på grund af køn, etnisk oprindelse eller hudfarve. Det omfatter også sociale rettigheder i virksomheder, f.eks. arbejdstagernes ret til information, deres forhandlingsret og ret til kollektive skridt - med andre ord retten til at strejke.

Sidst, men ikke mindst, indfører Lissabontraktaten en ny rettighed, som giver dig mulighed for at gøre din indflydelse gældende i EU-spørgsmål: EU-borgere kan ved at indsamle mindst en million underskrifter fra forskellige medlemslande opfordre Kommissionen til at fremsætte et forslag til lovgivning.

Juridisk meddelelse | Om EUROPA | Søgning | Kontakt | Sidens top