Tato strnka byla uloena do archvu dne 30/01/14
30/01/14
Právní upozornění | O portálu EUROPA | Hledat | Kontakt
Lisabonská smlouvaPřeskočit lištu s výběrem jazyků (klávesnicová zkratka =2)
EUROPA > Lisabonská smlouva > Smlouva v kostce > Evropa práv a hodnot
Hlavní stranaHlavní strana

Evropa práv a hodnot

Být Evropanem či Evropankou znamená sdílet stejné hodnoty. Občanství EU zaručuje cenná práva, jež Lisabonská smlouva posiluje a navíc zavádí práva nová.

Lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv – to jsou hlavní hodnoty EU, které jsou zakotveny v úvodu Lisabonské smlouvy. Tyto hodnoty jsou společné pro všechny členské státy a jakákoli evropská země, která se chce stát členem EU, je musí uznávat.

Prosazování těchto hodnot, jakož i míru a blahobytu národů Evropské unie, je nyní jedním z jejích hlavních cílů. Tyto obecné cíle dále doplňuje soubor konkrétnějších cílů, jako jsou sociální spravedlnost a ochrana a boj proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci.

Lisabonská smlouva přináší značný pokrok v oblasti ochrany základních práv. Umožňuje Evropské unii přistoupit k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Lisabonská smlouva navíc zaručuje prosazování Listiny základních práv. EU tak přijímá soubor občanských, politických, hospodářských a sociálních práv, která jsou závazná nejen pro Unii a její orgány, nýbrž i pro členské státy, pokud jde o provádění právních předpisů EU. Listina stanoví všechna základní práva v těchto šesti hlavách: důstojnost, svobody, rovnost, solidarita, občanská práva a soudnictví. Stanoví rovněž další práva, která nejsou obsažena v Evropské úmluvě o lidských právech, jako jsou práva v oblasti ochrany údajů a bioetiky či právo na řádnou správu. Znovu potvrzuje významné kroky k postavení diskriminace na základě pohlaví, rasy a barvy pleti mimo zákon. Dále uvádí sociální práva platná v podnicích, např. právo pracovníků na informace a na kolektivní vyjednávání a akce, včetně práva na stávku.

V neposlední řadě zavádí Lisabonská smlouva nové právo, které vám zajistí možnost vyjádřit se k evropským záležitostem – právo vyzvat Komisi prostřednictvím petice s nejméně jedním milionem podpisů z několika členských států k přijetí legislativní iniciativy.

Právní upozornění | O portálu EUROPA | Hledat | Kontakt | Začátek stránky