Ta spletna stran je bila arhivirana (30/01/14)
30/01/14
Pravno obvestilo | O portalu EUROPA | Išči | Kontakt
Lizbonska pogodbaPreskočite vrstico z izbiro jezika (tipka za bližnjico=2)
EUROPA > Lizbonska pogodba > Na kratko o Lizbonski pogodbi > Več pravice, svobode in varnosti
Domača stranDomača stran

Več pravice, svobode in varnosti

Oblikovanje območja pravice, svobode in varnosti sodi med prednostne naloge Evropske unije.

Lizbonska pogodba pomembno vpliva na sedanja pravila na področju pravosodja, svobode in varnosti na evropski ravni in omogoča splošnejše, legitimnejše, preglednejše in bolj demokratično ukrepanje EU na tem področju.

Pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je o pomembnih zadevah s tega področja s soglasjem odločal Svet EU, Parlament in Evropsko sodišče pa sta imela zgolj omejeno vlogo.

Lizbonska pogodba prinaša večjo demokratičnost in preglednost, saj niz enotnih pravnih predpisov krepi vlogo Evropskega parlamenta kot zakonodajnega telesa (postopek soodločanja), Svetu EU pa omogoča glasovanje s kvalificirano večino.

Na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah ni več ločenih političnih področij oziroma tako imenovanih stebrov, ki sta značilna za dosedanjo institucionalno strukturo EU, zaradi česar bo ukrepanje EU lažje.

Še naprej so možne zakonodajne pobude na podlagi pobud držav članic (najmanj četrtina držav članic) pri operativnem policijskem sodelovanju, pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah in upravnem sodelovanju. Evropska komisija ima v celoti vlogo „varuhinje pogodb“ in bo skupaj z Evropskim sodiščem skrbela za pravilno izvajanje odločb.

Nacionalni parlamenti imajo zdaj večjo vlogo pri preverjanju in dajanju mnenj glede vprašanj na področju pravosodja, svobode in varnosti.

Lizbonska pogodba jamči svoboščine in načela, ki so zapisana v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije, določbe Listine pa spreminja v pravno zavezujoče. Evropsko sodišče je dobilo več pristojnosti pri nadzoru nad uporabo določb.

S temi novostmi je odločanje na področju skupnega območja pravice, svobode in varnosti obsežnejše, legitimnejše, učinkovitejše, preglednejše in bolj demokratično, saj je pravilo o odločanju s soglasjem do zdaj precej oviralo sprejemanje predlogov.

Tri države članice so se odločile za pogajanja oziroma podaljšanje posebnih ureditev s področja pravice, svobode in varnosti, da bi tako ohranile svoje posebne nacionalne ureditve.

Pravno obvestilo | O portalu EUROPA | Išči | Kontakt | Na vrh