Acest site a fost arhivat la data de 30/01/14
30/01/14
Aviz juridic | Despre EUROPA | Căutare | Contact
Tratatul de la LisabonaSkip language selection bar (shortcut key=2)
EUROPA > Tratatul de la Lisabona > Tratatul pe scurt > Mai multă justiţie, libertate ţi securitate
Prima paginăPrima pagină

Mai multă justiţie, libertate şi securitate

Edificarea unui spaţiu al justiţiei, libertăţii şi securităţii reprezintă o prioritate de vârf a Uniunii Europene.

Tratatul de la Lisabona are o influenţă considerabilă asupra normelor actuale care reglementează libertatea, securitatea şi justiţia la nivel comunitar şi facilitează derularea, de către UE, a unor acţiuni mai complexe, mai legitime, mai transparente şi mai democratice.

Până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, aspectele importante din acest domeniu trebuiau reglementate prin decizii adoptate în unanimitate de către Consiliu, rolul atribuit Parlamentului European şi Curţii Europene de Justiţie fiind limitat.

Tratatul de la Lisabona contribuie la consolidarea democraţiei şi a transparenţei, întrucât o serie de acte juridice sunt adoptate prin codecizie, procedură care întăreşte rolul de colegiuitor al Parlamentului European, iar principiul adoptării deciziilor cu majoritate calificată în cadrul Consiliului este extins şi la alte domenii.

Acţiunile întreprinse de UE sunt facilitate prin eliminarea separării domeniilor politice – aşa-numiţii „piloni” – care caracterizează structura instituţională existentă pentru cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală.

Totuşi, rămân posibile propunerile legislative bazate pe iniţiativele a cel puţin un sfert din statele membre în domeniul cooperării poliţieneşti, al dreptului penal şi al cooperării administrative. Comisia Europeană are rolul deplin de gardian al Tratatelor şi veghează, alături de Curtea Europeană de Justiţie, la aplicarea corectă a deciziilor.

La rândul lor, parlamentele naţionale au un rol mai important în examinarea şi emiterea de avize privind aspectele legate de justiţie, libertate şi securitate.

Tratatul de la Lisabona garantează libertăţile şi principiile înscrise în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi conferă dispoziţiilor acesteia forţă juridică obligatorie. În acest sens, Curtea de Justiţie beneficiază, de asemenea, de competenţe sporite pentru a garanta aplicarea corectă a Cartei.

Aceste schimbări facilitează crearea unui proces decizional mai complet, mai legitim, mai eficient, mai transparent şi mai democratic în domeniul comun al libertăţii, justiţiei şi securităţii, întrucât elimină blocarea frecventă a propunerilor datorată regulii unanimităţii.

Trebuie menţionat totuşi că trei state membre au considerat necesar să negocieze sau să prelungească valabilitatea unor dispoziţii speciale privind anumite aspecte din domeniul libertăţii, justiţiei şi securităţii, cu scopul de a menţine unele dispoziţii naţionale specifice.

Aviz juridic | Despre EUROPA | Căutare | Contact | Începutul paginii