i tinklaviete buvo archyvuota (30/01/14)
30/01/14
Teisinė informacija | Apie svetainę EUROPA | Paieška | Kontaktai
Lisabonos sutartisPraleisti kalbos išrinkimo juostą (spartusis klavišas=2)
EUROPA > Lisabonos sutartis > Apie sutartį glaustai > Daugiau teisingumo, laisvės ir saugumo
Pagrindinis puslapisPagrindinis puslapis

Daugiau teisingumo, laisvės ir saugumo

Kurti Teisingumo, laisvės ir saugumo erdvę yra vienas iš klausimų, kuriems ES skiria daugiausia dėmesio.

Lisabonos sutartis turi didelį poveikį galiojančioms laisvę, saugumą ir teisingumą ES lygmeniu reglamentuojančioms nuostatoms ir padės ES šioje srityje veikti įvairiapusiškiau, teisingiau, veiksmingiau, skaidriau ir demokratiškiau.

Prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai sprendimus svarbiais šios srities klausimais vieningai turėjo priimti Taryba, o Europos Parlamento ir Europos Teisingumo Teismo vaidmuo buvo ribotas.

Lisabonos sutartimi užtikrinama daugiau demokratijos ir skaidrumo, nes priimant tam tikrus teisės aktus taikant bendro sprendimo procedūrą stiprinamas Europos Parlamento, kaip vienos iš teisėkūros institucijų,  vaidmuo, be to, priimant sprendimus Taryboje dažniau taikomas kvalifikuotosios balsų daugumos principas.

ES lygmeniu veikti paprasčiau panaikinus atskirų politikos sričių – ramsčių – sistemą, kuri būdinga dabartinei institucijų struktūrai policijai ir teisminėms institucijoms bendradarbiaujant baudžiamosiose bylose.

Tačiau ir toliau galima imtis operatyvinio policijos bendradarbiavimo, baudžiamojo teisingumo ir administracinio bendradarbiavimo srities teisės aktų iniciatyvų (jei jose dalyvauja ne mažiau kaip ketvirtadalis valstybių narių). Europos Komisija yra visapusiškai atsakinga už sutarčių vykdymo sergėjimą ir kartu su Europos Teisingumo Teismu užtikrina, kad sprendimai būtų taikomi teisingai.

Be to, valstybių narių parlamentai aktyviau dalyvauja nagrinėjant ir teikiant nuomones teisingumo, laisvės ir saugumo klausimais.

Lisabonos sutartimi užtikrinamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytos teisės ir laisvės, o Chartijos nuostatos pripažįstamos teisiškai privalomomis. Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismui taip pat suteikiama daugiau galimybių užtikrinti, kad Chartija taikoma teisingai.

Dėl šių pažangių pakeitimų paprasčiau siekti, kad bendros teisingumo, laisvės ir saugumo erdvės sprendimai būtų priimami įvairiapusiškiau, teisingiau, veiksmingiau, skaidriau ir demokratiškiau, nes nebeliko kliūčių dėl balsų vieningumo taisyklės.

Vis dėlto trys valstybės narės manė esant būtina derėtis dėl specialių nuostatų konkrečioms šios politikos sritims arba pratęsti specialių nuostatų galiojimo laiką, kad išlaikytų savo nacionalines sistemas.

Teisinė informacija | Apie svetainę EUROPA | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią