Fógra dlíthiúil | Maidir le EUROPA | Cuardaigh | Teagmháil
Treaty of LisbonSkip language selection bar (shortcut key=2)
EUROPA > Conradh Liospóin > An Conradh i sracfhéachaint > Breis Ceartais, Saoirse is Slándála
Leathanach BaileLeathanach Baile

Breis Ceartais, Saoirse is Slándála

Ard-tosaíocht de chuid an Aonais Eorpaigh is ea limistéar Ceartais, Saoirse is Slándála a thógáil. 

Tá mór-thionchar ag Conradh Liospóin ar na rialacha a bhaineann le saoirse, le slándáil is le ceartas ag leibhéal an AE agus éascóidh sé gníomhaíocht AE níos uileghabhálaí, níos dlisteanaí, níos éifeachtaí, níos trédhearcaí agus níos daonlathaí sa réimse seo. 

Go dtí gur chuaigh Conradh Liospóin i bhfeidhm ba ghá cinneadh d'aonghuth sa Chomhairle sa réimse seo do nithe tábhachtacha agus ní raibh ach ról teoranta ag Parlaimint agus ag Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa.  

Tugann Conradh Liospóin breis daonlathais is trédhearcachta nuair a ghlactar le tacar ionstraimí dlí aonfhoirmeacha le ról níos treise do Pharlaimint na hEorpa mar chomh-reachtóir (nós imeachta na comhchinnteoireachta) agus le leathnú phrionsabal na vótála le tromlach cáilithe sa Chomhairle. 

Éascaítear gníomhú an AE le díothú na réimsí scartha beartais atá ann anois – ar a dtugtar 'colúin' freisin – atá mar bhonn le struchtúr na bhforas faoi láthair maidir le comhoibriú póilíní is comhoibriú breithiúnach i gcúrsaí coiriúla. 

Mar sin féin, fanann tionscnaimh náisiúnta ó na Ballstáit (an cheathrú chuid de na Ballstáit ar a laghad) indéanta i réimse chomhoibriú feidhmeach na bpóilíní, an cheartais choiriúil  agus sa chomhoibriú riaracháin. Tá a ról iomlán ag an gCoimisiún Eorpach mar chaomhnóir na gConarthaí agus cinnteoidh sé, fara an Chúirt Bhreithiúnais Eorpach, go bhfuil cinntí á bhfeidhmiú i gceart. 

Tá ról níos gníomhaí ag parlaimintí náisiúnta freisin san iniúchadh agus i dtaca le  tuairimí a thabhairt faoi chúrsaí ceartais, saoirse agus slándála.  

Ráthaíonn Conradh Liospóin na saoirsí is na cearta a leagtar amach i gCairt na mBuncheart AE agus tugann feidhm dhlíthiúil cheangailteach dá fhorálacha.  Maidir leis seo, tá cumas neartaithe ag an gCúirt Bhreithiúnais chun a chinntiú go bhfuil an Chairt á cur i bhfeidhm i gceart.

Fógra dlíthiúil | Maidir le EUROPA | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh