Tato strnka byla uloena do archvu dne 30/01/14
30/01/14
Právní upozornění | O portálu EUROPA | Hledat | Kontakt
Lisabonská smlouvaPřeskočit lištu s výběrem jazyků (klávesnicová zkratka =2)
EUROPA > Lisabonská smlouva > Smlouva v kostce > Více svobody, bezpečnosti a práva
Hlavní stranaHlavní strana

Více svobody, bezpečnosti a práva

Vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva je významnou prioritou Evropské unie.

Lisabonská smlouva má podstatný vliv na stávající pravidla na úrovni EU v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a posílí ucelenost, legitimitu, účinnost, transparentnost a demokratičnost činnosti EU v této oblasti.

Před přijetím Lisabonské smlouvy se u důležitých otázek v této oblasti vyžadovalo jednomyslné rozhodnutí Rady, přičemž Evropský parlament a Evropský soudní dvůr měly jen omezenou úlohu.

Lisabonská smlouva posiluje demokratičnost a transparentnost, neboť řada právních aktů se nyní přijímá postupem spolurozhodování, který dává Evropskému parlamentu větší pravomoc, přičemž Rada nyní hlasuje o více otázkách kvalifikovanou většinou.

Činnost EU usnadňuje zrušení stávajícího rozdělení oblastí do tzv. „pilířů“, které doposud charakterizovalo institucionální strukturu v otázkách policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.

Zachováno však zůstává právo členských států na legislativní iniciativu (je třeba nejméně čtvrtina členských států) v oblasti policejní, trestní a správní spolupráce. Je posíleno postavení Evropské komise jako „strážkyně Smluv“. Společně s Evropským soudním dvorem zajišťuje řádné uplatňování přijatých rozhodnutí.

Národní parlamenty získávají větší pravomoci, pokud jde o přezkum rozhodnutí a vydávání stanovisek v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti.

Lisabonská smlouva zaručuje práva a svobody zakotvené v Listině základních práv Evropské unie a činí Listinu právně závaznou. Soudní dvůr tak získává větší pravomoci, pokud jde o zajišťování řádného uplatňování této Listiny.

Tyto změny řeší problém častého zablokování návrhů kvůli požadavku jednomyslnosti, a umožňují tak ucelenější, legitimnější, účinnější, transparentnější a demokratičtější rozhodování, pokud jde o prostor svobody, bezpečnosti a práva.

Tři členské státy si však vyjednaly zavedení nebo prodloužení zvláštních ustanovení, která jim umožňují zachovat v některých otázkách v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti svou vnitrostátní úpravu.

Právní upozornění | O portálu EUROPA | Hledat | Kontakt | Začátek stránky