Denna webbplats arkiverades den (30/01/14)
30/01/14
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen EUROPA | Sök | Kontakt
LissabonfördragetHoppa över språkvalsknapparna (kortkommando=2)
EUROPA > Lissabonfördraget > Snabböverblick över fördraget > EU i världen
Till förstasidanTill förstasidan

EU i världen

EU är världens största handelsområde och biståndsgivare och främjar sina värderingar och intressen globalt. Med Lissabonfördraget får EU en tydlig röst i utrikespolitiska frågor.

Att bibehålla fred, säkerhet och välstånd i EU kräver att unionen utnyttjar hela sin potential som aktör på världsscenen. I en globaliserad värld kan ett land inte på egen hand klara av utmaningar som energiförsörjning, klimatförändring, hållbar utveckling, ekonomisk konkurrenskraft och terrorism. Dessa frågor måste hanteras på ett sätt som bara EU som helhet kan göra.

Lissabonfördraget innehåller två viktiga institutionella förändringar som får stor betydelse för unionens utrikespolitik: Det införs en ”permanent” ordförande för Europeiska rådet som utses för en period av två och ett halvt år, vilken kan förlängas en gång, och en ny hög representant för utrikes- och säkerhetspolitiken, som samtidigt är vice ordförande för kommissionen. Denna person ska se till att unionens utrikespolitik blir mer konsekvent. Med Lissabonfördraget kan EU arbeta effektivare och mer konsekvent i världen. Genom att koppla samman de olika delarna av EU:s utrikespolitik, t.ex. diplomati, säkerhet, handel, humanitärt bistånd och internationella förhandlingar, får EU en tydligare röst i förbindelserna med sina partnerländer och i internationella organisationer.

Genomslaget för EU:s åtgärder blir också större genom en ny europeisk avdelning för yttre åtgärder, som ska bistå den höga representanten med stöd från både EU-institutionerna och medlemsländerna.

Genom det nya fördraget blir EU en juridisk person. Därmed kan EU ingå internationella avtal och bli medlem i internationella organisationer. Unionen kan alltså tala och vidta åtgärder som en enda enhet.

Med Lissabonfördraget får de principer som EU bygger på en högre profil: demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, respekten för människans värdighet och principerna om jämlikhet och solidaritet. För första gången införs en särskild rättslig grund för humanitärt bistånd, liksom möjligheten att skapa en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd.

När EU:s roll i världen definieras i Lissabonfördraget tar man också upp en gemensam säkerhets- och försvarspolitik och man konstaterar att den ingår i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Det finns också en solidaritetsklausul som säger att EU och medlemsländerna ska agera tillsammans om ett medlemsland utsätts för en terroristattack.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen EUROPA | Sök | Kontakt | Till början