i vietne tika arhiveta 30/01/14
30/01/14
Juridisks paziņojums | Par EUROPA | Meklēt | Kontakti
Lisabonas līgumsIzlaist valodas izvēles joslu (īsinājumtaustiņš=2)
EUROPA > Lisabonas līgums > Īss Līguma apskats > ES pasaulē
Sākuma lappuseSākuma lappuse

ES pasaulē

ES, pauzdama savas vērtības un intereses globālā līmenī, ir kļuvusi par ietekmīgāko tirdzniecības partneri pasaulē un vērienīgāko atbalsta sniedzēju jaunattīstības valstīm. Lisabonas līgums dāvās Eiropai iespēju skaidri paust savu viedokli ārējās attiecībās.

Lai Eiropā vēl ilgi valdītu brīvība, drošība un labklājība, ES jāīsteno savs potenciāls kā ietekmīgam partnerim pasaules arēnā. Globalizācijas pārņemtā pasaulē tādus izaicinājumus kā energoapgādes nodrošināšanu, klimata pārmaiņas, ilgtspējīgu attīstību, ekonomisko konkurētspēju un cīņu ar terorismu valstis nevar pieveikt savrupībā, — atbildi uz šīm problēmām var sniegt tikai vienota Eiropas Savienība.

Lisabonas līgumā ir divas svarīgas institucionālas izmaiņas, kas ievērojami ietekmēs ES pasākumus ārlietu jomā: pastāvīgu amatu iegūst Eiropadomes priekšsēdētājs, kuru ievēl uz 2,5 gadiem ar iespēju tikt ievēlētam vēlreiz, un ieviests jauns amats — augstais pārstāvis ārlietu un drošības politikas jomā —, kas vienlaikus būs arī Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un nodrošinās ES ārējo darbību saskaņotību. Lisabonas līgums palīdz ES strādāt efektīvāk un saskaņotāk visā pasaulē. Savijot kopā dažādos ES ārpolitikas pavedienus, piemēram, diplomātiju, drošību, tirdzniecību, attīstību, humāno palīdzību un starptautiskās sarunas, ES viedoklis iegūs skaidrāku skanējumu attiecībās ar mūsu partnervalstīm un organizācijām visā pasaulē.

ES rīcības ietekmi vairo arī jauns Eiropas ārlietu dienests, kas izveidots ar ES institūciju un dalībvalstu resursiem, lai palīdzētu augstajam pārstāvim.

Līgumā Eiropas Savienībai piešķirts juridiskas personas statuss, tādējādi ES varēs slēgt starptautiskus nolīgumus un iestāties starptautiskās organizācijās. Tā ES var paust savu viedokli un rīkoties kā viens subjekts.

Lisabonas līgumā īpaši uzsvērti principi, ar kuriem saskaņā darbojas Eiropas Savienība: demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesības un pamatbrīvības, cilvēka cieņas ievērošana un vienlīdzības un solidaritātes principi. Tajā pirmo reizi ieviests īpašs juridisks pamats humānajai palīdzībai un radīta iespēju izveidot Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu.

Pievēršoties ES lomai pasaulē, Lisabonas līgums risina arī kopējo drošības un aizsardzības politiku, atzīstot to par kopējās ārlietu un drošības politikas neatņemamu daļu. Tajā ietverta “solidaritātes klauzula”, kas aicina ES un tās dalībvalstis rīkoties kopīgi, ja kādai dalībvalstij uzbrūk teroristi.

Juridisks paziņojums | Par EUROPA | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums