Fógra dlíthiúil | Maidir le EUROPA | Cuardaigh | Teagmháil
Treaty of LisbonSkip language selection bar (shortcut key=2)
EUROPA > Conradh Liospóin > An Conradh i sracfhéachaint > An tAE sa domhan
Leathanach BaileLeathanach Baile

An tAE sa domhan

Agus a luachanna is leasanna á gcur chun cinn ar fud an domhain aige, is é an tAE an trádálaí is mó ar dohan agus an dáileoir cabhrach is mó ar thíortha i mbéal forbartha. Faoi Chonradh Liospóin, labharóidh an Eoraip ar chúrsaí caidrimh eachtraigh le guth soiléir.

Chun an tsaoirse, an tslándáil agus an rathúnas a choimeád san Eoraip, ní mór don Eoraip a thualaing mar imreoir domhanda a shroicheadh. I saol domhandaithe, ní thig le haon tír dul i ngleic léi féin le dúshláin mar an fuinneamh a chinntiú, an t-athrú aeráide, an fhorbairt inbhuanaithe, cumas iomaíochta geilleagrach agus an sceimhlitheoireacht. Is gá freagra nach dtig ach leis an AE go hiomlán a chur ar fáil.

Tá dhá nuálaíocht shuntasach sna forais, a rachaidh go mór i gcion ar bheartas eachtrach an Aontais, i gConradh Liospóin: Uachtarán "buan" na Comhairle Eorpaí, a cheapfaidh an Chomhairle Eorpach do théarma inathnuachana dhá bhliain go leith, agus Ardionadaí nua an Aontais don Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála agus Leas-Uachtarán ar an gCoimisiún, a chinnteoidh comhtháthú i ngníomhú eachtrach an Aontais. Cabhraíonn Conradh Liospóin chun an tAE a chur ag obair le breis éifeachta agus comhtháthaithe ar fud an domhain. Beidh guth níos soiléire ag an AE lenár bpáirtithe agus le heagraíochtaí ar fud an domhain de bharr tointí éagsúla bheartas eachtrach an AE a nascadh lena chéile, mar atá, taidhleoireacht, slándáil, trádáil, forbairt, cúnamh daonnachtúil agus caibidlíocht idirnáisiúnta.

Méadaítear tionchar idirghabháil an AE trí Sheirbhís Eorpach Gnóthaí Eachtracha nua, a cheapfar ó acmhainní na bhforas AE agus na mballstát, chun tacú leis an Ionadaí nua.

Tugann an Conradh pearsantacht dlíthiúil aonair don Aontach, a chuirfidh ar chumas an AE comhaontuithe idirnáisiúnta a thabhairt i gcrích agus dul isteach in eagraíochtaí idirnáisiúnta. Mar sin, tá an tAE in ann labhairt agus gníomhú mar aonán aonair.

Tabharfaidh Conradh Liospóin próifíl níos airde do na prionsabail faoina ngníomhaíonn an tAE: an daonlathas , an smacht reachta, cearta an duine agus bunsaoirsí, meas ar dhínit an duine, agus priosabail an chomhionannais agus na dlúthpháirtíochta. Don chéad uair, tugann Conradh Liospóin isteach bonn sainiúil dlí ar mhaithe le cúnamh daonnachtúil, agus beifear in ann Cór Cúnamh Eorpach Saorálach Daonnachtúil a chruthú.

Agus ról an AE ar domhan á shainmhíniú aige, pléann Conradh Liospóin freisin le combheartas slándála agus le cúrsaí cosanta, ag aithint gur cuid dhílis de Chomhbheartas Eachtach agus Slándála é seo. Beidh “clásal dlúthpháirtíochta” sa Chonradh, ag iarraidh ar an Aontas is ar a bhallstáit gníomhú le chéile i spiorad na dlúthpháirtíochta má bhuaileann ionsaí sceimhlitheoireachta aon bhallstát.

Fógra dlíthiúil | Maidir le EUROPA | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh