Sivusto on arkistoitu (30/01/14)
30/01/14
Oikeudellinen huomautus | Tietoa Europa-sivustosta | Haku | Yhteydenotot
Lissabonin sopimusOhita kielivalikko (pikanäppäin=2)
EUROPA > Lissabonin sopimus > Perustietoa sopimuksesta > EU:n rooli maailmassa
KotisivuKotisivu

EU:n rooli maailmassa

EU on suurin maailmankaupan toimija ja kehitysavun antaja, joka ajaa etujaan ja puolustaa arvojaan maailmanlaajuisesti. Lissabonin sopimuksen myötä EU pystyy antamaan selkeän viestin ulkosuhteissaan.

Jotta vapaus, turvallisuus ja vauraus säilyisivät Euroopassa, EU:n on toimittava aktiivisesti maailmannäyttämöllä. Globalisaation aikakauden haasteet – energiansaannin turvaaminen, ilmastonmuutos, kestävä kehitys, taloudellinen kilpailukyky ja terrorismi – ovat sitä suuruusluokkaa, että mikään maa ei pysty niihin yksin vastaamaan. Tarvitaan koko EU:n yhteisiä ratkaisuja.

Lissabonin sopimuksessa on kaksi unionin ulkoisen toiminnan kannalta merkittävää toimielinjärjestelmän uudistusta. Eurooppa-neuvostolle nimitetään (pysyvä) puheenjohtaja kaksi ja puoli vuotta kestäväksi kaudeksi, joka voidaan uusia. Unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuudesta huolehtii puolestaan ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, joka toimii myös komission varapuheenjohtajana. Lissabonin sopimuksen ansiosta EU voi toimia kansainvälisissä yhteyksissä tehokkaammin ja johdonmukaisemmin. Ulkopolitiikan eri osa-alueita eli diplomaattisuhteita, turvallisuutta, kauppaa, kehitysyhteistyötä, humanitaarista apua ja kansainvälisiä neuvotteluja hoidetaan nyt yhdessä, joten EU:n linja suhteissa eri puolilla maailmaa oleviin kumppaneihin ja organisaatioihin selkeytyy.

EU:n ulkoista toimintaa tehostaa uusi Euroopan ulkosuhdehallinto, joka hyödyntää EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden resursseja. Sen tehtävänä on avustaa korkeaa edustajaa.

Lissabonin sopimuksen myötä unioni on oikeushenkilö, joka voi tehdä kansainvälisiä sopimuksia ja liittyä kansainvälisten järjestöjen jäseneksi. EU voi näin ollen esiintyä ja toimia itsenäisenä toimijana.

Lissabonin sopimus nostaa näkyvämmin esille EU:n toiminnan perusperiaatteet, jotka ovat demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja perusvapaudet, ihmisarvon kunnioittaminen sekä tasa-arvo ja yhteisvastuu. Sopimuksessa vahvistetaan ensimmäistä kertaa oikeusperusta humanitaariselle avulle ja mahdollisuus perustaa Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot.

EU:n kansainvälistä asemaa määriteltäessä Lissabonin sopimuksessa käsitellään myös yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, jonka katsotaan olevan olennainen osa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Siihen sisältyy nk. yhteisvastuulauseke, joka velvoittaa EU:n ja sen jäsenvaltiot yhteistoimintaan, jos jokin jäsenvaltioista joutuu terrori-iskun kohteeksi.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa Europa-sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun