Ta spletna stran je bila arhivirana (30/01/14)
30/01/14
Pravno obvestilo | O portalu EUROPA | Išči | Kontakt
Lizbonska pogodbaPreskočite vrstico z izbiro jezika (tipka za bližnjico=2)
EUROPA > Lizbonska pogodba > Na kratko o Lizbonski pogodbi > Politike za boljše življenje
Domača stranDomača stran

Politike za boljše življenje

Kaj vse lahko Evropska unija stori na podlagi Lizbonske pogodbe? Naj naštejemo le nekaj primerov: Evropska unija je lahko na čelu boja proti podnebnim spremembam, oblikuje lahko ambiciozno vesoljsko politiko in zagotavlja zanesljivo dobavo energije.

Dejavnosti Evropske unije že opazimo v vsakdanjem življenju, vendar pa se Evropa danes sooča z novimi in zahtevnejšimi izzivi. Lizbonska pogodba pomaga Evropski uniji, da se razvija v svetu, ki ga zaznamujejo vedno večja tekmovalnost in spreminjajoče demografske razmere. To se nam bo v prihodnosti obrestovalo, ne samo pri gospodarski rasti in konkurenčnosti, ampak tudi pri socialnem varstvu. Poslej bodo morale vse politike Evropske unije vključevati tudi zavzemanje za povečevanje zaposlovanja, ustrezno socialno varnost in družbeno vključenost vseh.

Podnebne spremembe in okolje

Podnebne spremembe so ena glavnih groženj, s katerimi se danes spopadamo – vplivajo na družbeno in gospodarsko življenje ter na naše okolje. Boj proti podnebnim spremembam je poleg trajnostnega razvoja temelj okoljske politike Evropske unije. Trajnostni razvoj in varstvo okolja sta že del veljavnih pogodb, toda Lizbonska pogodba vsebuje jasne opredelitve in tako krepi dejavnosti Evropske unije na teh področjih.

Energija

Oskrba z energijo je pomembna za Evropo. V zadnjih nekaj letih je veliko prebivalcev občutilo posledice vedno dražje energije. Z Lizbonsko pogodbo Evropska unija zagotavlja zanesljivo dobavo energije ter spodbuja uporabo trajnostnih in konkurenčnih virov.

Pogodba vsebuje posebno poglavje o energiji, ki opredeljuje glavne pristojnosti in splošne cilje energetske politike: delovanje energetskih trgov, zanesljivost dobave, energetsko učinkovitost in varčevanje, razvoj novih in obnovljivih virov energije ter povezovanje energetskih omrežij. Pogodba prvič v zgodovini vsebuje tudi načelo solidarnosti, ki zagotavlja, da si države članice medsebojno pomagajo ob hudih težavah pri dobavi energije.

Civilna zaščita

Cilj Lizbonske pogodbe je v Evropski uniji olajšati zaščito pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek. Z novo pravno podlago lahko države članice lažje ukrepajo in sodelujejo na tem področju. Prve posledice podnebnih sprememb – poplave in požari – vedno pogosteje občutimo tudi v Evropi, zato postaja sodelovanje med državami članicami vedno pomembnejše.

Javno zdravje

Dobro počutje evropskih prebivalcev je temeljni del Lizbonske pogodbe, ki zato uvaja spremembe zdravstvene politike. Pogodba določa ukrepe, katerih neposredni cilj je varstvo javnega zdravja, vključno z bojem proti kajenju in alkoholizmu. Evropska unija lahko zdaj določi standarde za zdravila in medicinske pripomočke ter tako izboljša varstvo bolnikov. Pogodba omogoča zgodnje opozarjanje glede hujših čezmejnih nevarnosti, kot je ptičja gripa. Če bi se te grožnje za zdravje uresničile, Pogodba omogoča državam članicam, da vse svoje vire uporabijo skladno in učinkovito.

Javne storitve

Lizbonska pogodba priznava pomen javnih storitev za socialno in regionalno kohezijo: brez javnega prevoza, šolstva, zdravstvenega varstva bi nam bilo težje. Pogodbi je priložen poseben protokol o tem, kako zagotoviti učinkovite in ustrezne storitve javnega pomena.

Regionalna politika

Pogodba utrjuje gospodarsko, socialno in ozemeljsko kohezijo Evropske unije, saj je načelo ozemeljske kohezije tokrat prvič navedeno med cilji Evropske unije. Regije dobivajo pomembnejšo vlogo, nova opredelitev načela subsidiarnosti pa se zdaj nanaša tudi na lokalno in regionalno raven. Po načelu subsidiarnosti lahko Evropska unija ukrepa samo takrat, ko bi s takimi ukrepi dosegla več, kot bi z ukrepi na državni ravni.

Raziskave

Lizbonska pogodba postavlja v središče raziskovalne politike vzpostavitev evropskega raziskovalnega prostora, ki bo omogočil prosto gibanje raziskovalcev, znanja in tehnologij. Vedno več držav na svetu pripravlja svoje vesoljske projekte, zato Pogodba določa tudi novo pravno podlago za usklajeno vesoljsko politiko. S tem je Evropska unija pokazala, da se zaveda pomembnosti gospodarskih in strateških koristi vesoljske politike.

Trgovinska politika

Če naj bodo vsi deležni blaginje, mora biti trgovina pravična in svobodna. Lizbonska pogodba razširja obseg trgovinske politike Evropske unije na neposredne tuje naložbe. Intelektualna lastnina (blagovne znamke, modeli, patenti in avtorske pravice) je gonilo inovativnosti, gospodarske rasti in konkurenčnosti. Lizbonska pogodba omogoča enotno zaščito po vsej Evropski uniji.

Šport

Lizbonska pogodba daje športu vseevropsko razsežnost. Z novimi določbami lahko Evropska unija podpre, uskladi in dopolni ukrepe držav članic ter tako spodbudi neodvisnost in preglednost športnih tekmovanj in sodelovanje med športnimi organizacijami. Zaščiti tudi telesno nedotakljivost in moralno neoporečnost športnikov in športnic, zlasti mladih.

Gospodarstvo

Lizbonska pogodba skrbi za boljše delovanje območja evra, ki združuje države s skupno valuto. Komisija lahko državam članicam z nedisciplinirano proračunsko politiko izda neposredno opozorilo.

Varstvo podatkov

V Lizbonski pogodbi je jasno zapisana pravica do varstva osebnih podatkov. Ta pravica je določena tudi v Listini o temeljnih pravicah.

Turizem

Lizbonska pogodba uvaja popolnoma novo pravno podlago za turizem, ki bo Evropski uniji pomagala utrditi položaj vodilne turistične destinacije na svetu.

Pravno obvestilo | O portalu EUROPA | Išči | Kontakt | Na vrh