Acest site a fost arhivat la data de 30/01/14
30/01/14
Aviz juridic | Despre EUROPA | Căutare | Contact
Tratatul de la LisabonaSkip language selection bar (shortcut key=2)
EUROPA > Tratatul de la Lisabona > Tratatul pe scurt > Politici pentru o viaţă mai bună
Prima paginăPrima pagină

Politici pentru o viaţă mai bună

Asumarea rolului de lider în acţiunea de combatere a schimbărilor climatice, edificarea unei politici spaţiale ambiţioase, garantarea securităţii aprovizionării cu energie - iată doar câteva dintre obiectivele pe care UE le poate îndeplini acum datorită Tratatului de la Lisabona.

Activităţile pe care le desfăşoară Uniunea Europeană în toate domeniile ne influenţează viaţa cotidiană, dar provocările cu care se confruntă continentul nostru în prezent sunt complexe şi variate. Tratatul va ajuta Europa să meargă mai departe în această lume caracterizată de o concurenţă în creştere şi de schimbări profunde la nivel demografic. Efectele sale vor fi benefice nu numai în domeniul creşterii economice şi al concurenţei, ci şi în sfera socială. De acum, toate politicile UE vor trebui să aibă în vedere o mai bună ocupare a forţei de muncă, asigurarea unei protecţii sociale adecvate şi combaterea excluderii sociale. 

Schimbările climatice şi mediul

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai grave ameninţări cu care ne confruntăm în prezent: ele influenţează nu numai mediul înconjurător, ci şi viaţa socială şi economică. Derularea la nivel internaţional a acţiunilor de combatere a schimbărilor climatice reprezintă, alături de dezvoltarea durabilă, piatra de temelie a politicii de mediu a UE. Deşi dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului figurează şi în tratatele actuale, Tratatul de la Lisabona stabileşte definiţii clare şi consolidează capacitatea de acţiune a UE în aceste domenii.

Energie               

Aprovizionarea cu energie este fundamentală pentru noi toţi. În ultimii doi ani, mulţi europeni au fost afectaţi de creşterea preţurilor în acest sector. Tratatul de la Lisabona ajută Europa să-şi asigure aprovizionarea cu energie şi promovează folosirea resurselor durabile şi competitive.

Tratatul conţine un capitol special consacrat energiei, care defineşte competenţele cheie şi obiectivele generale ale politicii energetice: funcţionarea pieţelor energiei, securitatea aprovizionării, eficienţa energetică şi reducerea consumului de energie, dezvoltarea unor forme de energie noi şi regenerabile şi interconectarea reţelelor energetice. Pentru prima dată, este introdus un principiu al solidarităţii potrivit căruia un stat membru care se confruntă cu dificultăţi majore în aprovizionarea cu energie va putea conta pe sprijinul celorlalte state membre.

Protecţia civilă

Tratatul de la Lisabona îşi propune să faciliteze prevenirea, pe teritoriul UE, a dezastrelor naturale şi a celor provocate de om, precum şi protecţia împotriva acestora. Un nou cadru juridic permite sprijinirea acţiunilor derulate de statele membre în acest domeniu, precum şi promovarea cooperării operaţionale. Întrucât încep să se simtă deja primele semne ale schimbărilor climatice, respectiv inundaţiile şi incendiile, cooperarea dintre statele membre este acum mai necesară ca niciodată.

Sănătatea publică

Bunăstarea cetăţenilor europeni este pilonul central al Tratatulului de la Lisabona. Prin urmare, un accent important se pune pe îmbunătăţirea politicilor în domeniul sănătăţii. Tratatul prevede o serie de măsuri care au ca obiectiv direct protecţia sănătăţii publice, abordând inclusiv problema fumatului şi a abuzului de alcool. Pentru a consolida protecţia pacienţilor, UE poate stabili standarde privind produsele şi aparatura medicală. În acelaşi timp, Tratatul ajută statele membre să monitorizeze semnele care indică existenţa unor ameninţări transfrontaliere grave, precum gripa aviară. În cazul în care astfel de ameninţări se concretizează, Tratatul le permite ţărilor UE să-şi mobilizeze toate resursele în mod coerent şi eficient.

Serviciile publice

Tratatul de la Lisabona recunoaşte rolul pe care îl joacă serviciile publice în dezvoltarea coeziunii sociale şi regionale – transporturile, educaţia, asistenţa medicală sunt fundamentale pentru fiecare dintre noi. În anexa la Tratatul de la Lisabona figurează un protocol special care stabileşte principalele modalităţi prin care se poate ameliora eficienţa serviciilor de interes general.

Politica regională

Tratatul de la Lisabona consolidează, totodată, coeziunea economică, socială şi teritorială în cadrul Uniunii Europene. Pentru prima dată, principiul coeziunii teritoriale este inclus în obiectivele UE. Tratatul de la Lisabona atribuie un rol mai important regiunilor. Principiul subsidiarităţii, potrivit căruia UE acţionează doar atunci când rezultatele pot fi mai uşor obţinute la nivel comunitar decât la nivel naţional, se va aplica, acum, inclusiv la nivel local şi regional.

Cercetare

Tratatul de la Lisabona plasează în centrul politicii de cercetare crearea unui Spaţiu European de Cercetare care să permită libera circulaţie a cercetătorilor, a cunoştinţelor ştiinţifice şi a tehnologiei. Într-o perioadă în care apar noi actori mondiali interesaţi de elaborarea unor proiecte spaţiale, Tratatul creează şi o nouă bază juridică pentru o politică spaţială coerentă - o dovadă clară a faptului că Europa nu-şi poate permite să treacă cu vederea beneficiile economice şi strategice ale unei politici spaţiale. 

Politica comercială

Pentru ca toată lumea să prospere, tranzacţiile comerciale trebuie să se desfăşoare în mod corect şi liber. Tratatul de la Lisabona extinde domeniul de aplicare a politicii comerciale pentru a include şi investiţiile străine directe. Instrumentele proprietăţii intelectuale, precum mărcile înregistrate, desenele industriale, patentele, drepturile de autor, reprezintă unul dintre motoarele care pun în mişcare inovaţia, creşterea economică şi competitivitatea. Tratatul de la Lisabona facilitează uniformizarea protecţiei la nivel european.

Sport

Tratatul de la Lisabona deschide calea către o dimensiune europeană autentică în domeniul sportiv. Noile prevederi permit UE să sprijine, să coordoneze şi să completeze acţiunile statelor membre, promovând imparţialitatea şi transparenţa în ceea ce priveşte competiţiile sportive şi cooperarea dintre organismele sportive. De asemenea, protejează integritatea fizică şi morală a sportivilor, acordând o atenţie deosebită tinerilor.

Economie

Zona euro, formată din ţările care au adoptat moneda unică, va funcţiona mai bine după adoptarea Tratatului de la Lisabona. Comisia poate să transmită avertismente „directe” statelor membre a căror disciplină financiară nu foarte riguroasă riscă să pună în pericol buna funcţionare a zonei euro.

Protecţia datelor

Tratatul de la Lisabona afirmă clar că fiecare persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal. Acest drept este înscris şi în Carta drepturilor fundamentale.

Turism

Tratatul de la Lisabona creează o nouă bază juridică dedicată în întregime turismului, menită să consolideze statutul UE ca principală destinaţie turistică a lumii.

Aviz juridic | Despre EUROPA | Căutare | Contact | Începutul paginii