Denna webbplats arkiverades den (30/01/14)
30/01/14
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen EUROPA | Sök | Kontakt
LissabonfördragetHoppa över språkvalsknapparna (kortkommando=2)
EUROPA > Lissabonfördraget > Hela fördragstexten
Till förstasidanTill förstasidan

Hela fördragstexten

Några sidor ur fördraget

Lissabonfördraget ändrar EU:s två viktigaste fördrag, nämligen fördraget om Europeiska unionen (EU-fördrag) och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget). EG-fördraget döps om till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Flera protokoll och förklaringar är bifogade till fördraget.

Lissabonfördraget

Beställ en utskrift av Lissabonfördraget eller ladda ner PDF-versionen av texten

Det finns också en konsoliderad version av de två viktigaste fördragen, med de ändringar som infördes genom Lissabonfördraget.

Konsoliderade versioner av fördragen i deras ändrade lydelse enligt Lissabonfördraget.

Beställ ett tryckt exemplar av den konsoliderade texten eller ladda ner den i pdf-format

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen EUROPA | Sök | Kontakt | Till början