Deze website is gearchiveerd sinds 30/01/14
30/01/14
Juridische mededeling | Over de EUROPA-website | Zoeken | Contact
Verdrag van LissabonSla taalkeuzebalk over (sneltoets: 2)
EUROPA > Verdrag van Lissabon > Het volledige verdrag
HomeHome

Het volledige verdrag

Enkele bladzijden uit het Verdrag

Het Verdrag van Lissabon wijzigt de twee belangrijkste EU-verdragen, te weten het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Het laatste heeft een nieuwe naam gekregen: het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Daarnaast zijn er verschillende protocollen en verklaringen aan het Verdrag toegevoegd.

Het Verdrag van Lissabon

Een gedrukt exemplaar van het Verdrag van Lissabon bestellen of de tekst ervan in PDF-formaat downloaden

Een geconsolideerde tekst van de twee belangrijkste verdragen, waarin de met het Verdrag van Lissabon geïntroduceerde wijzigingen per artikel zijn verwerkt, is eveneens beschikbaar.

Geconsolideerde versies van de verdragen waarin de bij het Verdrag van Lissabon doorgevoerde wijzigingen zijn verwerkt

Een gedrukt exemplaar bestellen of de geconsolideerde tekst in PDF-formaat downloaden

Juridische mededeling | Over de EUROPA-website | Zoeken | Contact | Naar boven