???? ???? ?? ????????? ?? (30/01/14)
30/01/14
Правна информация | За EUROPA | Търсене | За контакти
Договор от ЛисабонSkip language selection bar (shortcut key=2)
EUROPA > Договор от Лисабон > Пълен текст на договора
Начална страницаНачална страница

Пълен текст на Договора

Няколко страници от Договора

Договорът от Лисабон изменя двата основни договора на ЕС - Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност. Вторият се преименува на Договор за функционирането на Европейския съюз. Към договора са прикрепени няколко протокола и декларации.

Договорът от Лисабон

Поръчайте своя печатен екземпляр на Договора от Лисабон или изтеглете текста в PDF формат

На разположение е също така консолидиран текст на двата основни Договора, включващ измененията, изброени в Договора от Лисабон.

Консолидирани версии на Договорите, изменени с Договора от Лисабон

Поръчайте своя печатен екземпляр или изтеглете консолидирания текст в PDF формат

Правна информация | За EUROPA | Търсене | За контакти | Начало на страницата